Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Sociale samenhang

Fryslân kent kleine sociale verschillen, maar oudere, kwetsbare groep blijft achter
Fryslân kent kleine sociale verschillen, maar oudere, kwetsbare groep blijft achter

In 'Verschil in Fryslân', een Fryske spin-off van het SCP-onderzoek 'Eigentijdse ongelijkheid', onderzocht Planbureau Fryslân in welke klassen de Fryske samenleving is op te delen wanneer rekening wordt gehouden met niet alleen economisch, maar ook het sociaal, cultureel en persoonskapitaal van volwassen Friezen. Lees verder

Wat is er nodig voor een inclusieve samenleving in Fryslân in 2040?
Wat is er nodig voor een inclusieve samenleving in Fryslân in 2040?

Een volledig inclusieve samenleving is een illusie. Planbureau Fryslân heeft de afgelopen vier jaar onderzoek gedaan en pleit voor een inclusieve houding: een voortdurend streven naar inclusie in een gezamenlijk zoekproces.

Onderzoek Planbureau Fryslân naar welzijn van boeren
Onderzoek Planbureau Fryslân naar welzijn van boeren

Voor het onderzoek naar het welzijn van boeren sprak Planbureau Fryslân met melkveehouders en hun gezinnen en vroeg hen naar hun passie voor het boerenbedrijf en hun zorgen daarover. Lees de resultaten hier.

Onderzoek Planbureau Fryslân naar welzijn van boeren
Onderzoek Planbureau Fryslân naar welzijn van boeren

Voor het onderzoek naar het welzijn van boeren sprak Planbureau Fryslân met melkveehouders en hun gezinnen en vroeg hen naar hun passie voor het boerenbedrijf en hun zorgen daarover. Lees de resultaten hier.

Kwart Friese inwoners kwetsbaar voor online criminaliteit
Kwart Friese inwoners kwetsbaar voor online criminaliteit

Uit onderzoek naar digitale veiligheid onder inwoners van Fryslân blijkt dat een deel extra kwetsbaar is voor computercriminaliteit. Het valt op dat er een groot verschil is tussen kennis over online veiligheid en daadwerk lijk gedrag.

Onderzoek ‘Bewegen inwoners van Fryslân zich veilig online?’
Onderzoek ‘Bewegen inwoners van Fryslân zich veilig online?’

Uit onderzoek naar digitale veiligheid onder inwoners van Fryslân blijkt dat een deel extra kwetsbaar is voor computercriminaliteit. Het valt op dat er een groot verschil is tussen kennis over online veiligheid en daadwerk lijk gedrag.

Meedoen en vertrouwen van inwoners van Fryslân
Monitor sociale samenhang

Over meedoen in de maatschappij en vertrouwen van de inwoners. Denk aan verenigingsleven, vrijwilligerswerk en burgerparticipatie.

Steeds minder mantelzorgers beschikbaar in Fryslân
Steeds minder mantelzorgers beschikbaar in Fryslân

10 november is de Dag van de Mantelzorg. Het FSP biedt cijfers en inzicht over dit thema in de monitor Sociale Samenhang. Daarnaast zijn ervaringen van mensen achter deze cijfers in beeld gebracht door middel van verdiepende interviews. 

Eenzaamheid Fryslân lager dan landelijk en vertrouwen in elkaar stijgt
Eenzaamheid Fryslân lager dan landelijk en vertrouwen in elkaar stijgt

Sociale samenhang staat sinds het begin van de coronatijd hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Lees hier de belangrijkste updates uit de monitor Sociale Samenhang.

Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren
Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak
Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Verenigingsleven in Fryslân staat onder druk
Verenigingsleven in Fryslân staat onder druk

Wat is de staat van het verenigingsleven in Fryslân en hoe kan het toekomstbestendig gemaakt worden? Onderzoek van het FSP in samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân laat zien dat het verenigingsleven in de provincie onder druk staat.

Verenigingsleven in Fryslân staat onder druk
Verenigingsleven in Fryslân staat onder druk

In samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân onderzocht het FSP de staat het verenigingsleven in Fryslân. Dit onderzoek focust op hoe de huidige staat van het verenigingsleven is ontstaan en schetst een toekomstbestendig beeld.

FSP-onderzoek: ‘Laaggeletterdheid gaat vooral over kunnen meedoen aan de samenleving’
FSP-onderzoek: ‘Laaggeletterdheid gaat vooral over kunnen meedoen aan de samenleving’

Wie niet goed kan lezen, schrijven of rekenen loopt het risico buiten de samenleving te vallen. Het Fries Sociaal Planbureau heeft daarom onderzoek gedaan naar aannames rondom laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid tegen het licht
Laaggeletterdheid tegen het licht

Wie niet goed kan lezen, schrijven of rekenen loopt het risico buiten de samenleving te vallen. Het Fries Sociaal Planbureau heeft daarom onderzoek gedaan naar aannames rondom laaggeletterdheid.

Tweejarig onderzoek naar agrarische bedrijfsopvolging
Tweejarig onderzoek naar agrarische bedrijfsopvolging

Het FSP is de komende twee jaar betrokken bij een onderzoek naar agrarische bedrijfsopvolging. De onderzoeksresultaten kunnen als hulp dienen bij toekomstige bedrijfsovernames.

Eenzaam in coronatijd
Eenzaam in coronatijd

De corona-maanden hebben nieuwe vormen van eenzaamheid veroorzaakt. FSP-onderzoeker Truus de Witte spreekt regelmatig over het thema eenzaamheid en maakte van haar lezingen een samenvatting.

Week van de Valpreventie: voorkomen maakt groot verschil
Week van de Valpreventie: voorkomen maakt groot verschil

Iedere vier minuten raakt in Nederland een 65-plusser ernstig gewond bij een val. Daarom is iedere eerste week van oktober uitgeroepen tot de Week van de Valpreventie. Het Fries Sociaal Planbureau verrichtte onlangs nog  onderzoek naar langer thuis wonende senioren. Daarbij werd ook gekeken naar veiligheid en het voorkomen van valongevallen. 

Laaggeletterd: moeite om mee te komen in de maatschappij
Laaggeletterd: moeite om mee te komen in de maatschappij

Naar schatting is één op de zes Nederlanders laaggeletterd. Het betekent dat een grote groep mensen steeds meer moeite heeft om zelfraadzaam mee te doen aan onze samenleving. Het Fries Sociaal Planbureau voerde een verkennende studie uit naar laaggeletterdheid in Fryslân.

Sociale samenhang: de (mogelijke) impact van de coronacrisis
Sociale samenhang: de (mogelijke) impact van de coronacrisis

De coronacrisis legt plotseling het sociaal leven stil in Nederland. Naast gevolgen voor het individu wordt ook veel van de gemeenschap gevraagd. Het FSP beschrijft de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis voor de sociale samenhang in Fryslân.

Gaan we leren van de coronacrisis?
Gaan we leren van de coronacrisis?

Wat betekent de coronacrisis voor onze maatschappij? Gaan we er van leren? Directeur Bestuurder Ingrid van de Vegte schreef er een column over.

Beleid maken met burgers
Beleid maken met burgers

Hoe worden inwoners door Friese gemeenten betrokken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid binnen het sociaal domein, met welke uitdagingen krijgen de betrokken partijen hierbij te maken en hoe gaan zij met deze uitdagingen om? U leest het in het FSP-rapport 'Beleid maken met burgers'.

Wat hebben thuiswonende senioren nodig?
Wat hebben thuiswonende senioren nodig?

Professionals die dagelijks met thuiswonende senioren werken vinden dat ondersteuning efficiënter en betekenisvoller georganiseerd moet worden door samen te werken. Maar het afstemmen ervan is een complexe uitdaging. Het FSP onderzocht hoe samenwerking in de praktijk georganiseerd kan worden.

Op bezoek bij mooie dingen: Cultuur in cijfers
Op bezoek bij mooie dingen: Cultuur in cijfers

Hoe cultureel bewust zijn de Friezen? In dit onderzoek kijken we naar bezoeken aan culturele activiteiten en het lidmaatschap van culturele verenigingen. Maar cultuur is breder dan dat. Kunst en cultuur levert ook een bijdrage aan de brede welvaart in Fryslân.

De Friese Paradox – eerste verklaringen
De Friese Paradox – eerste verklaringen

We introduceerden in 2018 ‘De Friese Paradox’. We nodigden mensen uit mee te denken over deze opvallende schijnbare tegenstelling. Op basis van de vele reacties en onze eigen verwachtingen geven we een aantal mogelijke verklaringsrichtingen.

FSP onderzoekt integrale samenwerking aan zorg voor ouderen
FSP onderzoekt integrale samenwerking aan zorg voor ouderen

Wat hebben ouderen nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen? Het FSP onderzoekt momenteel wat bevorderende en belemmerende factoren zijn bij de samenwerking aan een aanbod, dat ouderen in staat stelt om met goed welbevinden langer zelfstandig thuis te wonen.

Mantelzorg vaak langdurig
Mantelzorg vaak langdurig

Eén op de tien mantelzorgers zorgt zestien uur of meer voor dierbare met zorgvraag en meer dan de helft van de mantelzorgende inwoners van Fryslân zorgt langer dan drie jaar voor een hulp- of zorgbehoevende naaste, een kwart van hen één tot drie jaar. Bekijk nu de nieuwste cijfers.

Fryslân kampioen vrijwilligerswerk
Fryslân kampioen vrijwilligerswerk

Meer dan de helft van de Friezen doet vrijwilligerswerk. Volgens onderzoek van het FSP doen 50-plussers het vaakst vrijwilligerswerk. Maar het wordt steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden.

Aandacht voor eenzaamheid
Aandacht voor eenzaamheid

Eenzaamheid is van alle leeftijden, maar 75-plussers zijn het vaakst eenzaam in Fryslân. In de FSP-monitor Sociale samenhang vind je de meest recente cijfers over eenzaamheid in Fryslân.  

Herbezinning op de tegenprestatie in de bijstand: nieuwe denkrichting uit onderzoek
Herbezinning op de tegenprestatie in de bijstand: nieuwe denkrichting uit onderzoek

Wie een bijstandsuitkering ontvangt kan gevraagd worden om een tegenprestatie te leveren. In de praktijk worstelen gemeenten, bijstandsontvangers én vrijwilligersorganisaties met de vraag hoe de tegenprestatie nuttig en betekenisvol kan zijn.

Het leven is goed in Fryslân
Het leven is goed in Fryslân

In Fryslân gaat het in economisch opzicht wat minder dan in de rest van het land. Toch ervaren veel inwoners het leven in Fryslân als goed en scoort de leefbaarheid hoog. De grootste uitdaging voor de komende tijd is hoe om te gaan met de toenemende vergrijzing in Fryslân. Lees meer in de publicatie ‘Leven in Fryslân’.

Leven in Fryslân
Leven in Fryslân

‘Leven in Fryslân’ geeft aan de hand van verschillende thema’s inzicht in hoe Fryslân het doet in vergelijking met Nederland, zowel in cijfers als wat de inwoners er zelf van vinden. Het FSP brengt de publicatie eens in de twee jaar uit.

Zorg voor thuiswonende ouderen: beschikbare cijfers en kennis in Fryslân
Zorg voor thuiswonende ouderen: beschikbare cijfers en kennis in Fryslân

Vandaag verscheen het rapport ‘Zorg voor thuiswonende ouderen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Over het langer thuis wonen van ouderen in Fryslân zijn ook Friese cijfers en inzichten beschikbaar.

Zo lang mogelijk zelfstandig met Wmo-ondersteuning?
Zo lang mogelijk zelfstandig met Wmo-ondersteuning?

Met de vergrijzing neemt naar verwachting ook de zorgvraag toe. De verwachting is dat samen met de algemene zorgvraag ook de vraag naar maatschappelijke ondersteuning vanuit gemeenten toeneemt.

Toename dementie staat langer zelfstandig wonen in de weg
Toename dementie staat langer zelfstandig wonen in de weg

Met de dubbele vergrijzing in Fryslân (meer ouderen die gemiddeld ouder worden) wordt ook een toename van dementie verwacht.

Informele hulp in Fryslân: aandeel helpers is groot, potentieel neemt af
Informele hulp in Fryslân: aandeel helpers is groot, potentieel neemt af

In het landelijk actieprogramma Langer Thuis is het versterken en behouden van informele hulp benoemd als speerpunt.

LF2018 wordt gewaardeerd met 6,8
LF2018 wordt gewaardeerd met 6,8

Friezen geven een 6,8 aan Leeuwarden Friesland 2018 (LF18). Dit blijkt uit onderzoek onder leden van Panel Fryslân.

Ruime voldoende voor leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe
Ruime voldoende voor leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Een grote meerderheid van de inwoners van de drie Noordelijke provincies geeft de leefbaarheid in hun woonomgeving een ruime voldoende.

Friezen over zorg en solidariteit: sleutelvragen voor het sociaal contract
Friezen over zorg en solidariteit: sleutelvragen voor het sociaal contract

Doorlichting van twee Friese panelonderzoeken brengt vijf sleutelvragen naar voren om dit ‘sociaal contract’ af te stemmen op wat Friezen vinden en voor het gesprek hierover.

Programma Langer Thuis: Wat willen en kunnen Friezen zelf?
Programma Langer Thuis: Wat willen en kunnen Friezen zelf?

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen, dat is de ambitie van het Programma Langer Thuis gelanceerd door de Rijksoverheid.

Friese jongeren veel contact met vrienden
Friese jongeren veel contact met vrienden

Friese jongeren (15-29 jaar) hebben veel contact met vrienden, in het echt en via sociale media, internet of telefoon.

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Hoger gebruik sociale voorzieningen in delen Fryslân vraagt meer onderzoek
Hoger gebruik sociale voorzieningen in delen Fryslân vraagt meer onderzoek

Gemeenten met veel eenoudergezinnen maken meer gebruik van jeugdzorg en daar waar meer ouderen wonen wordt meer gebruik gemaakt van hulp in het huishouden.

Panel Fryslân over sociale contacten en betrokkenheid
Panel Fryslân over sociale contacten en betrokkenheid

Sociale samenhang en maatschappelijke betrokkenheid zijn heel belangrijk voor de kracht en kwaliteit van een samenleving, maar ook voor mensen zelf.

De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving
De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving

De meeste Friezen kennen de Omgevingswet niet, maar kunnen zich wel vinden in de ideeën achter de Omgevingswet.

Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving
Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving

Panel Fryslân is optimistischer over de toekomst van de eigen provincie dan over de toekomst van Nederland.

Vrijwilligers bij sportverenigingen
Vrijwilligers bij sportverenigingen

De georganiseerde sport kent het hoogste aandeel vrijwilligers in Fryslân.

Regionale verschillen geduid
Regionale verschillen geduid

In de rapportage sociaal domein constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau grote regionale verschillen in het gebruik van sociale domeinvoorzieningen.

Tegenprestatie in de praktijk
Tegenprestatie in de praktijk

Van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen wordt verwacht dat zij iets terugdoen voor de samenleving

Staat van Friese senioren
Staat van Friese senioren

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn.

Eenzaamheid onder senioren
Eenzaamheid onder senioren

Bijna de helft van de senioren van 75 jaar en ouder is matig tot zeer ernstig eenzaam.

Burgerpanels Fries Sociaal Planbureau en gemeente Leeuwarden over ‘iepen mienskip’
Burgerpanels Fries Sociaal Planbureau en gemeente Leeuwarden over ‘iepen mienskip’

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP), de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân zijn samen een Mienskip Monitor gestart.

Cultuurdeelname van senioren in Fryslân
Cultuurdeelname van senioren in Fryslân

Het aantal senioren in Fryslân is de afgelopen jaren toegenomen en neemt naar verwachting de komende tijd verder toe.

Friese Sportverenigingsmonitor 2016
Friese Sportverenigingsmonitor 2016

Het Fries Sociaal Planbureau, Sport Fryslân en het Mulier Instituut willen de organisatiekracht en open club gedachte van Friese sportverenigingen meten en de ontwikkelingen daarin volgen.

Senioren, sporten en bewegen
Senioren, sporten en bewegen

Deze publicatie over Friese senioren wordt samen met Sport Fryslân uitgebracht en gaat over sport en bewegen.

Senioren en eenzaamheid
Senioren en eenzaamheid

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) brengt in deze publicatie eenzaamheid onder Friese senioren in beeld, in cijfers en gesprekken met professionals.

Mantelzorg en (over)belasting
Mantelzorg en (over)belasting

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verwacht meer zelfredzaamheid van mensen, met steun van hun sociale netwerk.

Werkende mantelzorgers
Werkende mantelzorgers

Werkende mantelzorgers verrichten gemiddeld tien uur mantelzorg per week, niet werkende 15 uur.

Oudere mantelzorgers
Oudere mantelzorgers

Eén op de acht Friezen van 65 jaar en ouder verleent mantelzorg, het gaat om ongeveer 15.000 mensen

Hulp aan mantelzorgers
Hulp aan mantelzorgers

Eén op de tien Friese mantelzorgers heeft behoefte aan hulp of steun bij het geven van mantelzorg.

Sociale Binding in Fryslân
Sociale Binding in Fryslân

In ‘Nijsgjirrich: Sociale Binding in Fryslân’ presenteert het Fries Sociaal Planbureau een aantal gegevens over sociale verbondenheid in Fryslân.

Mantelzorgers aan het woord
Mantelzorgers aan het woord

Deze publicatie laat vooral de stem van Friese mantelzorgers zelf horen.

Friezen, mantelzorg en werk
Friezen, mantelzorg en werk

Het Fries Sociaal Planbureau geeft in deze publicatie zicht op de combinatie zorg en werk.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten