Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Onderwijs

Verkenning toekomst van basisonderwijs en arbeidsmarkt
Verkenning toekomst van basisonderwijs en arbeidsmarkt

Samen met DataFryslân hebben onderzoekers van het planbureau de gevolgen van arbeidstekort in het basisonderwijs verkend en in beeld gebracht met vier toekomstscenario’s. Lees verder.

Toekomstscenario’s voor basisonderwijs Fryslân
Toekomstscenario’s voor basisonderwijs Fryslân

Samen met DataFryslân hebben onderzoekers van het planbureau de gevolgen van arbeidstekort in het basisonderwijs verkend en in beeld gebracht met vier toekomstscenario’s. Lees verder.

Aantal leerlingen Friese scholen daalt en dat is een probleem voor de arbeidsmarkt
Aantal leerlingen Friese scholen daalt en dat is een probleem voor de arbeidsmarkt

Het aantal leerlingen op Friese scholen daalt al sinds 2011. Daardoor zijn in de toekomst minder mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de monitor Onderwijs

Meer mbo-diploma’s in Fryslân
Meer mbo-diploma’s in Fryslân

Het aandeel mbo-diploma’s is sinds 2005 stabiel gebleven in Fryslân. Landelijk is dit aandeel gedaald Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de monitor Onderwijs. Lees hier verder over de nieuwste cijfers.

Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren
Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak
Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Energiecoöperaties: energie in handen van de gemeenschap
Energiecoöperaties: energie in handen van de gemeenschap

Energiecoöperaties kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Wat zijn de belangrijkste belemmeringen en uitdagingen?

Lager schooladvies door wegvallen eindtoets
Lager schooladvies door wegvallen eindtoets

Leerlingen van groep 8 hebben afgelopen jaar gemiddeld een lager schooladvies gekregen dan in eerdere jaren. Dat komt mede doordat de eindtoets vorig jaar door de coronacrisis niet door ging. In Fryslân, maar ook in andere minder stedelijke gebieden in  Nederland lijkt dit effect groter.

Aantal leerlingen op Friese scholen daalt
Aantal leerlingen op Friese scholen daalt

De afgelopen tien jaar is het aantal leerlingen op basisscholen in Fryslân gedaald. Dit dalende leerlingenaantal wordt nu ook merkbaar in het voortgezet onderwijs, blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De oorzaak hiervan is dat er minder kinderen worden geboren. 

Onderwijs: de (mogelijke) impact van de coronacrisis
Onderwijs: de (mogelijke) impact van de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis zijn de scholen gesloten en zijn jongeren afhankelijk (geweest) van onderwijs op afstand en thuisonderwijs. Dit heeft direct en indirect impact op het onderwijs in Fryslân. Het FSP schetst de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs in Fryslân.

FSP helpt betekenis te geven aan cijfers schooladviezen
FSP helpt betekenis te geven aan cijfers schooladviezen

Van de leerlingen in Fryslân krijgt 39% een hoger advies op de eindtoets dan het schooladvies. FSP hielp in Achtkarspelen om deze cijfers betekenis te geven.

De Friese Paradox – eerste verklaringen
De Friese Paradox – eerste verklaringen

We introduceerden in 2018 ‘De Friese Paradox’. We nodigden mensen uit mee te denken over deze opvallende schijnbare tegenstelling. Op basis van de vele reacties en onze eigen verwachtingen geven we een aantal mogelijke verklaringsrichtingen.

Vechten voor een plek in de samenleving?
Vechten voor een plek in de samenleving?

Het FSP heeft onderzoek gedaan naar de loopbaan van 1927 leerlingen uit het Praktijkonderwijs (Pro) en Voortgezet speciaal onderwijs (Vso). Waar gaan ze naartoe als ze klaar zijn met school en wat doen ze vervolgens één of twee jaar later? En wat zijn succesfactoren die kunnen bijdragen aan een soepele overgang van school naar een plek om verder te leren of te werken?

Het leven is goed in Fryslân
Het leven is goed in Fryslân

In Fryslân gaat het in economisch opzicht wat minder dan in de rest van het land. Toch ervaren veel inwoners het leven in Fryslân als goed en scoort de leefbaarheid hoog. De grootste uitdaging voor de komende tijd is hoe om te gaan met de toenemende vergrijzing in Fryslân. Lees meer in de publicatie ‘Leven in Fryslân’.

Leven in Fryslân
Leven in Fryslân

‘Leven in Fryslân’ geeft aan de hand van verschillende thema’s inzicht in hoe Fryslân het doet in vergelijking met Nederland, zowel in cijfers als wat de inwoners er zelf van vinden. Het FSP brengt de publicatie eens in de twee jaar uit.

Lagere schooladviezen in Fryslân
Lagere schooladviezen in Fryslân

In de komende weken krijgen kinderen in groep 8 uitslag van de verplichte Centrale Eindtoets. Vorig jaar kreeg 39% van de leerlingen in Fryslân een hoger advies op de eindtoets dan het schooladvies, ten opzichte van 34% landelijk.

Lagere schooladviezen in Fryslân
Lagere schooladviezen in Fryslân

In de komende weken krijgen kinderen in groep 8 uitslag van de verplichte eindtoets. Vorig jaar kreeg 39% van de leerlingen in Fryslân een hoger advies op de eindtoets dan het schooladvies, ten opzichte van 34% landelijk.

Een leven lang kwetsbaar
Een leven lang kwetsbaar

Op donderdag 4 april organiseerde FSP de conferentie ‘Een leven lang kwetsbaar’. Bekijk hier de presentaties terug.

Wat is de nabijheid van het voortgezet onderwijs in Fryslân?
Wat is de nabijheid van het voortgezet onderwijs in Fryslân?

Friese middelbare scholieren reizen nu gemiddeld 3,4 kilometer naar hun school. Landelijk is dat 2,5 kilometer. Wat is de huidige situatie per gemeente/buurt? Bekijk het overzicht.

Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden
Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden

De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening.

Bereik peuters Fryslân 2017
FSP onderzoek peuters en kinderopvang Fryslân

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het kabinet spraken in 2016 af dat álle peuters van 2½ tot 4 jaar in 2020 een voorschoolse voorziening kunnen bezoeken.

Friese jongeren lager opgeleid
Friese jongeren lager opgeleid

Fryslân heeft minder jongeren met een havo- of vwo-diploma dan in de rest van Nederland. Van de Friese jongeren behaalde 63% in 2016 een vmbo-diploma.

Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.
Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.

Jongeren die voor of na hun opleiding Fryslân verlaten, zijn vaak ambitieus en maken keuzes die hun kansen op een succesvolle carrière vergroten.

Kiezen voor carrière of vertrouwdheid
Kiezen voor carrière of vertrouwdheid

Jongeren die voor of na hun opleiding Fryslân verlaten, zijn vaak ambitieus en maken keuzes die hun kansen op een succesvolle carrière vergroten.

Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen
Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen

Ruim de helft (54%) van de Friese jongeren volgt een mbo-opleiding. Jongeren met een mbo-opleiding ondervinden problemen op de woningmarkt.

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân
Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Is Fryslân een leefbare provincie voor jongeren waarin ze kunnen leren, werken en wonen?

Mbo in Fryslân
Mbo in Fryslân

Ruim de helft van de jongeren volgt een mbo-opleiding. Dit is een substantieel deel van de Friese jongeren en aanleiding om het mbo in Fryslân overzichtelijk in kaart te brengen.

Verhuizingen van Friese jongeren
Verhuizingen van Friese jongeren

Jaarlijks vertrekken tussen de 1500 en 2200 jongeren meer uit Fryslân dan zich hier vestigen.

Onderwijs in Fryslân
Onderwijs in Fryslân

De overheid streeft ernaar dat burgers zich in de toekomst flexibeler kunnen aanpassen aan een veranderende arbeidsmarkt.

Jeugdwerkloosheid in Fryslân
Jeugdwerkloosheid in Fryslân

De werkloosheid ligt in Fryslân vaak wat hoger dan landelijk

Kinderopvang Fryslân
Kinderopvang Fryslân

Gemeenten en het Rijk hebben zichzelf als doel gesteld dat álle peuters van 2½ tot 4 jaar in 2020 een kindercentrum bezoeken.

Gebruik kinderopvang in Fryslân
Gebruik kinderopvang in Fryslân

Ondanks een verruiming van de kinderopvangtoeslag in 2014 zet de daling in het gebruik van kinderopvang door, met name in de jongste leeftijdsgroep

Omvorming peuterspeelzalen vraagt gerichte planning
Omvorming peuterspeelzalen vraagt gerichte planning

In Fryslân is een toename van het aantal kindercentra, terwijl het gebruik daalt en er steeds minder kinderen tot en met 4 jaar zijn.

Kinderopvang in Fryslân
Kinderopvang in Fryslân

Publicatie over kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in 2015 in Fryslân.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten