Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Monitoren

Het Planbureau Fryslân heeft monitoren samengesteld. Ze geven op een toegankelijke wijze een zo actueel mogelijk beeld van Fryslân in cijfers over de thema’s wonen, inkomen, werk, gezondheid, zorg, sociale samenhang, onderwijs, bevolking en veiligheid. Hierbij worden kerncijfers, maar ook de beleving door de burger gepresenteerd. De monitoren geven inzicht en vergelijkingsmateriaal per regio, gemeente en soms ook per wijk, over meerdere jaren.

De samenstelling en verdeling van inkomens in Fryslân Inkomen
Over de samenstelling en verdeling van inkomens. Denk aan hoogte en ongelijkheid binnen en buiten Fryslân.
Bekijk cijfers
Veiligheid en (on)veiligheidsbeleving in Fryslân Veiligheid
Over de objectieve en subjectieve veiligheid, criminaliteit en overlast in de buurt.
Bekijk cijfers
Bereikbaarheid in Fryslân Bereikbaarheid
Over de fysieke en digitale bereikbaarheid van voorzieningen in Fryslân en voertuigbezit van inwoners.
Bekijk cijfers
Demografische overgang in Fryslân Bevolking
Over demografische ontwikkelingen van de bevolking, zoals krimp, ontgroening en vergrijzing.
Bekijk cijfers
Onderwijs in Fryslân Onderwijs
Over opleidingsniveau, schooladviezen, leerlingen in het praktijk- en speciaal onderwijs, schoolverlaters en de nabijheid van onderwijsinstellingen.
Bekijk cijfers
Werk en arbeidspotentieel in Fryslân Werk
Over werkgelegenheid, arbeidsdeelname en het arbeidspotentieel in Fryslân.
Bekijk cijfers
Welzijn in Fryslân Welzijn
Over tevredenheid met het leven, geluk, eenzaamheid, eigen regie en psychische klachten van inwoners.
Bekijk cijfers
Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in Fryslân Wonen
Over de beschikbaarheid, betaalbaarheid en tevredenheid van het wonen in Fryslân.
Bekijk cijfers
Gezondheidsverschillen in Fryslân Gezondheid
Over de ervaren gezondheid, (psychische) aandoeningen, overgewicht, bewegen en genotmiddelen.
Bekijk cijfers
Meedoen en vertrouwen van inwoners van Fryslân Sociale samenhang
Over meedoen in de maatschappij en vertrouwen van de inwoners. Denk aan verenigingsleven, vrijwilligerswerk en burgerparticipatie.
Bekijk cijfers