Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Gezondheid

Ziekenhuiszorg in Fryslân: discussiewijzer voor mogelijke fusie ziekenhuizen
Ziekenhuiszorg in Fryslân: discussiewijzer voor mogelijke fusie ziekenhuizen

Planbureau Fryslân heeft de voor- en tegenargumenten in kaart gebracht van een ziekenhuisfusie waarbij er sprake is van schaalvergroting.

Het brede welvaartsverhaal rondom fusie ziekenhuizen
Het brede welvaartsverhaal rondom fusie ziekenhuizen

Vanuit een brede welvaartsblik hebben we voor- en tegenargumenten voor een fusie van twee ziekenhuizen naar één nieuw ziekenhuis in kaart gebracht. Het onderzoek benadrukt het belang van integrale besluitvorming.

16 januari bijeenkomst over thuiswonende ouderen met dementie
16 januari bijeenkomst over thuiswonende ouderen met dementie

Op 16 janauari 2024 worden nieuwe inzichten gepresenteerd rondom dementie bij thuiswonenende ouderen tijdens de eindbijeenkomst voor de DataFryslân /HUB: Wenjen en demintens. Meld je aan

Bloeizone-initiatieven en gemeenten zoeken naar passende samenwerking
Bloeizone-initiatieven en gemeenten zoeken naar passende samenwerking

Wat is een Bloeizone-initiatief en hoe kun je de impact meten? Op welke manier kunnen gemeenten bijdragen aan ondersteuning aan deze lokale ondernemingen? Dat wordt in beeld gebracht in dit uitgebreide onderzoek met behulp van een rapport, praatplaat en toolkit. 

Participatieve monitoring en lerende evaluatie van Bloeizone-initiatieven
Participatieve monitoring en lerende evaluatie van Bloeizone-initiatieven

Gemeentes willen Bloeizone-initiatieven graag faciliteren en motiveren, maar zijn op zoek naar wat ze voor hen kunnen betekenen. Tegelijkertijd geven deze initiatieven aan dat de ondersteuning vaak niet passend is. Dit blijkt uit onderzoek van het FSP.

Panel Fryslân: positieve gezondheid in Fryslân voor het eerst in beeld
Panel Fryslân: positieve gezondheid in Fryslân voor het eerst in beeld

Inwoners van Fryslân met een lager inkomen, laag opleidingsniveau en die van 75 jaar en ouder scoren slechter op positieve gezondheid. Dat blijkt uit een recente paneluitvraag van het FSP onder de inwoners van Fryslân over gezondheid. Lees hier verder over het onderzoek.

Nieuwe cijfers monitor Gezondheid: meer overgewicht en grote gezondheidsverschillen
Nieuwe cijfers monitor Gezondheid: meer overgewicht en grote gezondheidsverschillen

51 procent van de volwassen inwoners in Fryslân heeft overgewicht en de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische status zijn groot. Dit blijkt uit nieuwe cijfers in de geüpdatete monitor Gezondheid.

Gezondheidsverschillen in Fryslân
Gezondheid

Over de ervaren gezondheid, (psychische) aandoeningen, overgewicht, bewegen en genotmiddelen.

Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren
Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak
Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Gezondheid: de (mogelijke) impact van de coronacrisis
Gezondheid: de (mogelijke) impact van de coronacrisis

De coronacrisis heeft directe gevolgen voor de volksgezondheid en de acute zorg, maar ook indirecte invloed op de gezondheid van inwoners. Het FSP schetst wat de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis zijn voor de gezondheid in Fryslân.

Wat hebben thuiswonende senioren nodig?
Wat hebben thuiswonende senioren nodig?

Professionals die dagelijks met thuiswonende senioren werken vinden dat ondersteuning efficiënter en betekenisvoller georganiseerd moet worden door samen te werken. Maar het afstemmen ervan is een complexe uitdaging. Het FSP onderzocht hoe samenwerking in de praktijk georganiseerd kan worden.

De Friese Paradox – eerste verklaringen
De Friese Paradox – eerste verklaringen

We introduceerden in 2018 ‘De Friese Paradox’. We nodigden mensen uit mee te denken over deze opvallende schijnbare tegenstelling. Op basis van de vele reacties en onze eigen verwachtingen geven we een aantal mogelijke verklaringsrichtingen.

FSP onderzoekt integrale samenwerking aan zorg voor ouderen
FSP onderzoekt integrale samenwerking aan zorg voor ouderen

Wat hebben ouderen nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen? Het FSP onderzoekt momenteel wat bevorderende en belemmerende factoren zijn bij de samenwerking aan een aanbod, dat ouderen in staat stelt om met goed welbevinden langer zelfstandig thuis te wonen.

De elektrische fiets als game changer
De elektrische fiets als game changer

De elektrische fiets lijkt een ware game changer op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid op het Friese platteland. Hoe dat komt lees je in de nieuwste blog van FSP-onderzoeker Wilma de Vries.

5 redenen waarom gemeenten worstelen met kosten in sociaal domein
5 redenen waarom gemeenten worstelen met kosten in sociaal domein

Het is veel in het nieuws. Gemeenten worstelen met de kosten in het sociaal domein en de tekorten lopen hier en daar behoorlijk op. Betrokken ambtenaren en zorgmanagers begrijpen dat kostenbeheersing een weerbarstige opgave is, maar snapt u het nog?

Het leven is goed in Fryslân
Het leven is goed in Fryslân

In Fryslân gaat het in economisch opzicht wat minder dan in de rest van het land. Toch ervaren veel inwoners het leven in Fryslân als goed en scoort de leefbaarheid hoog. De grootste uitdaging voor de komende tijd is hoe om te gaan met de toenemende vergrijzing in Fryslân. Lees meer in de publicatie ‘Leven in Fryslân’.

Leven in Fryslân
Leven in Fryslân

‘Leven in Fryslân’ geeft aan de hand van verschillende thema’s inzicht in hoe Fryslân het doet in vergelijking met Nederland, zowel in cijfers als wat de inwoners er zelf van vinden. Het FSP brengt de publicatie eens in de twee jaar uit.

Pleidooi regionale duiding bij zorg thuiswonende ouderen
Pleidooi regionale duiding bij zorg thuiswonende ouderen

Hoe houden we de zorg voor thuiswonende ouderen op peil en betaalbaar? In dit gesprek verdient de regionale eigenheid meer aandacht. Tussen regio’s verschillen namelijk de ontwikkelingen en trends, hoe sterk deze zijn en wat de invloed hiervan is op het alledaagse leven van inwoners.

Lachgas ook populair in Fryslân?
Lachgas ook populair in Fryslân?

Lachgas wordt steeds populairder als drug onder scholieren en studenten. Wordt het ook vaak gebruikt door jongeren in Fryslân?

Zorg voor thuiswonende ouderen: beschikbare cijfers en kennis in Fryslân
Zorg voor thuiswonende ouderen: beschikbare cijfers en kennis in Fryslân

Vandaag verscheen het rapport ‘Zorg voor thuiswonende ouderen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Over het langer thuis wonen van ouderen in Fryslân zijn ook Friese cijfers en inzichten beschikbaar.

Zo lang mogelijk zelfstandig met Wmo-ondersteuning?
Zo lang mogelijk zelfstandig met Wmo-ondersteuning?

Met de vergrijzing neemt naar verwachting ook de zorgvraag toe. De verwachting is dat samen met de algemene zorgvraag ook de vraag naar maatschappelijke ondersteuning vanuit gemeenten toeneemt.

Toename dementie staat langer zelfstandig wonen in de weg
Toename dementie staat langer zelfstandig wonen in de weg

Met de dubbele vergrijzing in Fryslân (meer ouderen die gemiddeld ouder worden) wordt ook een toename van dementie verwacht.

Langer zelfstandig wonen: wat kunnen en willen Friezen zelf?
Langer zelfstandig wonen: wat kunnen en willen Friezen zelf?

In Nederland blijven veel ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. Wat kunnen en willen Friezen zelf?

Een leven lang kwetsbaar
Een leven lang kwetsbaar

Op donderdag 4 april organiseerde FSP de conferentie ‘Een leven lang kwetsbaar’. Bekijk hier de presentaties terug.

Monitor gezondheid gelanceerd
Monitor gezondheid gelanceerd

Vandaag is de monitor gezondheid gelanceerd over gezondheidsverschillen in Fryslân.

Zorg in Fryslân
Zorg in Fryslân

De verwachting is dat meer mensen  en beroep zullen doen op de zorg.

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslan
Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslan

78% van de ruim 175.000 arbeidsongeschikte jongeren onder de 35 zit thuis vanwege stress, depressiviteit of een ontwikkelingsstoornis.

Beleidsanalyse preventief beleid senioren in Fryslân
Beleidsanalyse preventief beleid senioren in Fryslân

Preventief beleid op het gebied van gezondheid en zelfredzaamheid is van belang om actief gezond te blijven en gezondheidsproblemen te voorkomen.

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân
Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Hoewel Fryslân steeds grijzer wordt wil nagenoeg niemand in een grijze buurt wonen.

Staat van Friese senioren
Staat van Friese senioren

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn.

Eenzaamheid onder senioren
Eenzaamheid onder senioren

Bijna de helft van de senioren van 75 jaar en ouder is matig tot zeer ernstig eenzaam.

Dementie in Fryslan
Dementie in Fryslan

Door de toename van het aantal (oudere) ouderen stijgt het aantal mensen met ouderdomsaandoeningen, waaronder dementie.

Senioren, sporten en bewegen
Senioren, sporten en bewegen

Deze publicatie over Friese senioren wordt samen met Sport Fryslân uitgebracht en gaat over sport en bewegen.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten