Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Bestuur en toezicht

In 2009 is door de MO-Groep de Governancecode Sociaal Werk vastgesteld. Deze Governancecode geldt voor alle leden van Sociaal Werk Nederland. In de Governancecode zijn afspraken vastgelegd voor goed bestuur, toezicht en verantwoording. De Governancecode bestaat uit principes en uitwerkingen. De principes kunnen worden gezien als algemeen gangbare, breed gedragen opvattingen over goed bestuur en toezicht. Planbureau Fryslân heeft de code geïmplementeerd en past deze toe volgens het model Raad van Toezicht. Planbureau Fryslân werkt in overeenstemming met de code. De leden van de Raad van Toezicht worden via hun benoeming gebonden aan de Governancecode van Sociaal Werk Nederland. De Governancecode vormt een goed referentiekader voor het handelen van de bestuurders en toezichthouders.

De Raad van Toezicht van Planbureau Fryslân bestaat uit:

  • Jornt Ozenga, voorzitter – remuneratiecommissie
  • Ellen Offers – lid
  • Monique van der Meer – lid
  • Harry Oosterman – lid

De Raad van Bestuur van het Planbureau Fryslân bestaat uit: