Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Wonen

Naar één meetinstrument voor draagkracht en draaglast in Fryslân
Naar één meetinstrument voor draagkracht en draaglast in Fryslân

In Fryslân wil men de krachten bundelen en streven partijen naar één meetmethode om de draagkracht en draaglast in wijken, buurten en dorpen voor het voetlicht te brengen.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen staan onder spanning
Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen staan onder spanning

De betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in Fryslân staan onder druk. Dit blijkt uit cijfers van de monitor Wonen, die is geüpdatet met nieuwe data.  

Vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân opnieuw toegenomen
Vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân opnieuw toegenomen

De vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân blijft toenemen. Inwoners vinden steeds minder makkelijk sociale huurwoning. Lees verder over nieuw onderzoek naar de vraagdruk in Fryslân.

Vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân opnieuw toegenomen
Vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân opnieuw toegenomen

De vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân blijft toenemen. Inwoners vinden steeds minder makkelijk sociale huurwoning. Lees verder over nieuw onderzoek naar de vraagdruk in Fryslân.

Monitor wonen: hoge waardering voor woning en woonomgeving
Monitor wonen: hoge waardering voor woning en woonomgeving

Inwoners van Fryslân zijn over het algemeen erg tevreden met hun woning en woonomgeving. Gemiddeld geven inwoners van Fryslân een 8 voor hun woning en 83 procent vindt dat zij in een aantrekkelijk dorp of wijk wonen.

Vraag naar sociale huurwoningen Fryslân blijft toenemen
Vraag naar sociale huurwoningen Fryslân blijft toenemen

De vraag naar sociale huurwoningen is in de afgelopen vijf jaar in Fryslân toegenomen. Dit is een van de vraagstukken die spelen rond het thema ‘Wonen’ in Fryslân. In 2023 gaat het FSP daarom, samen met belanghebbenden op het gebied van wonen, aan de slag met de Friese Woonagenda. 

Vraag naar sociale huurwoningen Fryslân blijft toenemen
Vraag naar sociale huurwoningen Fryslân blijft toenemen

De vraag naar sociale huurwoningen is in de afgelopen vijf jaar in Fryslân toegenomen. De gemiddelde inschrijfduur is gestegen, het aantal reacties per aangeboden huurwoningen is toegenomen en de doorstroming laat een dalende of stagnerende ontwikkeling zien.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in Fryslân
Wonen

De woning en woonomgeving zijn belangrijk voor het welzijn van mensen en de leefbaarheid in het algemeen; wie tevreden is met de woning en woonomgeving is vaker tevreden met het leven (CBS, 2018).

Onderzoek vraagdruk woningbouwcorporaties: Meer vraag naar sociale huurwoningen
Onderzoek vraagdruk woningbouwcorporaties: Meer vraag naar sociale huurwoningen

De vraag naar sociale huurwoningen is in de afgelopen vier jaar in Fryslân toegenomen. De vraagdruk het hoogst is in de stedelijke gebieden en het laagst in de kleinere kernen. Lees er meer over in dit onderzoek.

Meer vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân
Meer vraag naar sociale huurwoningen in Fryslân

De vraag naar sociale huurwoningen is in de afgelopen vier jaar in Fryslân toegenomen. De vraagdruk het hoogst is in de stedelijke gebieden en het laagst in de kleinere kernen. Lees verder over dit onderzoek.

Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren
Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak
Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Nieuwe cijfers Monitor Wonen: stijgende verkoopprijzen en verandering in behoefte
Nieuwe cijfers Monitor Wonen: stijgende verkoopprijzen en verandering in behoefte

In de monitor Wonen worden de belangrijkste cijfers en trends over het thema wonen overzichtelijk gepresenteerd. We delen deze week de nieuwe algemene cijfers voor de woningmarkt in Fryslân, de cijfers over tevredenheid en de verandering in prijzen van koopwoningen. 

Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland
Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

Jongvolwassenen in de drie noordelijke provincies willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe.

Meeste Noorderlingen 18-34 jaar willen in de regio blijven wonen
Meeste Noorderlingen 18-34 jaar willen in de regio blijven wonen

Jongvolwassenen in de drie noordelijke provincies willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe.

FSP brengt woonscenario’s voor toekomstig Opsterland in beeld  
FSP brengt woonscenario’s voor toekomstig Opsterland in beeld  

Hoe zou het leven van inwoners van de gemeente Opsterland er in 2040 uit kunnen zien? Het Fries Sociaal Planbureau heeft vier mogelijke scenario's in beeld gebracht.

Nieuwe cijfers monitor Wonen
Nieuwe cijfers monitor Wonen

In de monitor Wonen van het Fries Sociaal Planbureau staan de belangrijkste cijfers en trends over wonen in Fryslân overzichtelijk op een rij.

Wonen: de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis
Wonen: de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis

De oproep om zovele mogelijk thuis te blijven en een economische recessie heeft ook gevolgen voor hoe inwoners in Fryslân hun woonsituatie ervaren. Het FSP schetst wat de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis zijn voor wonen in Fryslân.

Wat hebben thuiswonende senioren nodig?
Wat hebben thuiswonende senioren nodig?

Professionals die dagelijks met thuiswonende senioren werken vinden dat ondersteuning efficiënter en betekenisvoller georganiseerd moet worden door samen te werken. Maar het afstemmen ervan is een complexe uitdaging. Het FSP onderzocht hoe samenwerking in de praktijk georganiseerd kan worden.

De Friese Paradox – eerste verklaringen
De Friese Paradox – eerste verklaringen

We introduceerden in 2018 ‘De Friese Paradox’. We nodigden mensen uit mee te denken over deze opvallende schijnbare tegenstelling. Op basis van de vele reacties en onze eigen verwachtingen geven we een aantal mogelijke verklaringsrichtingen.

FSP onderzoekt integrale samenwerking aan zorg voor ouderen
FSP onderzoekt integrale samenwerking aan zorg voor ouderen

Wat hebben ouderen nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen? Het FSP onderzoekt momenteel wat bevorderende en belemmerende factoren zijn bij de samenwerking aan een aanbod, dat ouderen in staat stelt om met goed welbevinden langer zelfstandig thuis te wonen.

De elektrische fiets als game changer
De elektrische fiets als game changer

De elektrische fiets lijkt een ware game changer op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid op het Friese platteland. Hoe dat komt lees je in de nieuwste blog van FSP-onderzoeker Wilma de Vries.

Mismatch op woningmarkt door daling inwoners en stijging huishoudens
Mismatch op woningmarkt door daling inwoners en stijging huishoudens

Het aantal inwoners daalt maar het aantal huishoudens neemt voorlopig toe. Dit blijkt uit de nieuwste regionale bevolkings- en huishoudensprognose van CBS, die vandaag verscheen. Wat betekent dat voor de woningmarkt in Fryslân?

Met trein of auto naar de Randstad?
Met trein of auto naar de Randstad?

In de nieuwste column van Wilma de Vries voor Lok&Co schrijft ze over het reizen van de Friezen.

Het leven is goed in Fryslân
Het leven is goed in Fryslân

In Fryslân gaat het in economisch opzicht wat minder dan in de rest van het land. Toch ervaren veel inwoners het leven in Fryslân als goed en scoort de leefbaarheid hoog. De grootste uitdaging voor de komende tijd is hoe om te gaan met de toenemende vergrijzing in Fryslân. Lees meer in de publicatie ‘Leven in Fryslân’.

Leven in Fryslân
Leven in Fryslân

‘Leven in Fryslân’ geeft aan de hand van verschillende thema’s inzicht in hoe Fryslân het doet in vergelijking met Nederland, zowel in cijfers als wat de inwoners er zelf van vinden. Het FSP brengt de publicatie eens in de twee jaar uit.

Pleidooi regionale duiding bij zorg thuiswonende ouderen
Pleidooi regionale duiding bij zorg thuiswonende ouderen

Hoe houden we de zorg voor thuiswonende ouderen op peil en betaalbaar? In dit gesprek verdient de regionale eigenheid meer aandacht. Tussen regio’s verschillen namelijk de ontwikkelingen en trends, hoe sterk deze zijn en wat de invloed hiervan is op het alledaagse leven van inwoners.

Zorg voor thuiswonende ouderen: beschikbare cijfers en kennis in Fryslân
Zorg voor thuiswonende ouderen: beschikbare cijfers en kennis in Fryslân

Vandaag verscheen het rapport ‘Zorg voor thuiswonende ouderen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Over het langer thuis wonen van ouderen in Fryslân zijn ook Friese cijfers en inzichten beschikbaar.

Zo lang mogelijk zelfstandig met Wmo-ondersteuning?
Zo lang mogelijk zelfstandig met Wmo-ondersteuning?

Met de vergrijzing neemt naar verwachting ook de zorgvraag toe. De verwachting is dat samen met de algemene zorgvraag ook de vraag naar maatschappelijke ondersteuning vanuit gemeenten toeneemt.

Toename dementie staat langer zelfstandig wonen in de weg
Toename dementie staat langer zelfstandig wonen in de weg

Met de dubbele vergrijzing in Fryslân (meer ouderen die gemiddeld ouder worden) wordt ook een toename van dementie verwacht.

Langer zelfstandig wonen: wat kunnen en willen Friezen zelf?
Langer zelfstandig wonen: wat kunnen en willen Friezen zelf?

In Nederland blijven veel ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. Wat kunnen en willen Friezen zelf?

Woonzorgatlas in nieuw jasje gelanceerd
Woonzorgatlas in nieuw jasje gelanceerd

De Woonzorgatlas Fryslân is in een nieuw jasje gestoken. Sinds vandaag is het mogelijk om vraag en aanbod rondom wonen en zorg interactief te bekijken en waar mogelijk te vergelijken.

FSP lanceert nieuwe monitor over Wonen in Fryslân
FSP lanceert nieuwe monitor over Wonen in Fryslân

Wist u dat 85 procent van de inwoners van Fryslân vindt dat ze in een aantrekkelijk dorp of wijk woont? En dat de eigen woning gemiddeld een 8.1 krijgt? Op de geheel vernieuwde website van het Fries Sociaal Planbureau vindt u antwoord op deze en andere vragen.

Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november
Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november

Een vitale regio is een regio die gebruik maakt van haar eigen kernkwaliteiten en zo inspeelt op nationale en globale ontwikkelingen.

Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping
Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping

Kennis over wie welke Wmo-voorziening nodig heeft is belangrijk voor gemeenten. Het Wmo-cliëntervaringsonderzoek kan daarbij helpen.

Ruime voldoende voor leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe
Ruime voldoende voor leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Een grote meerderheid van de inwoners van de drie Noordelijke provincies geeft de leefbaarheid in hun woonomgeving een ruime voldoende.

Noorderlingen geven leefbaarheid ruime voldoende
Noorderlingen geven leefbaarheid ruime voldoende

Inwoners van de drie Noordelijke provincies waarderen de leefbaarheid in hun dorp of wijk met gemiddeld bijna een acht.

Panel Fryslân geeft stem aan Friese burger
Panel Fryslân geeft stem aan Friese burger

Eén van onze belangrijkste instrumenten om antwoord te geven op vragen is ons burgerpanel: Panel Fryslân.

Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden
Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden

De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening.

Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.
Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.

Jongeren die voor of na hun opleiding Fryslân verlaten, zijn vaak ambitieus en maken keuzes die hun kansen op een succesvolle carrière vergroten.

Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen
Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen

Ruim de helft (54%) van de Friese jongeren volgt een mbo-opleiding. Jongeren met een mbo-opleiding ondervinden problemen op de woningmarkt.

Woningen vaak te duur voor jongeren
Woningen vaak te duur voor jongeren

Ruim de helft (54%) van de Friese jongeren volgt een mbo-opleiding. Jongeren met een mbo-opleiding ondervinden problemen op de woningmarkt.

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân
Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Is Fryslân een leefbare provincie voor jongeren waarin ze kunnen leren, werken en wonen?

Woonzorgatlas Fryslân Versie 3.0
Woonzorgatlas Fryslân Versie 3.0

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt het Fries Sociaal Planbureau (FSP) samen met Platform GEEF in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uitziet.

Verhuizingen van Friese jongeren
Verhuizingen van Friese jongeren

Jaarlijks vertrekken tussen de 1500 en 2200 jongeren meer uit Fryslân dan zich hier vestigen.

Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân 2017
Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân 2017

In Fryslân is een demografische overgang- ook wel transitie genoemd - gaande.

De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving
De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving

De meeste Friezen kennen de Omgevingswet niet, maar kunnen zich wel vinden in de ideeën achter de Omgevingswet.

Woonzorgatlas Fryslân Versie 2.0
Woonzorgatlas Fryslân Versie 2.0

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt het Fries Sociaal Planbureau samen met Platform GEEF in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uit ziet.

Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân
Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân

De samenstelling van de bevolking in Fryslân verandert.

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân
Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Hoewel Fryslân steeds grijzer wordt wil nagenoeg niemand in een grijze buurt wonen.

Staat van Friese senioren
Staat van Friese senioren

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn.

Senioren op de woningmarkt
Senioren op de woningmarkt

Ruim de helft van de Friese 70-plussers met een koopwoning woont vrijstaand.

Woningen met zorgvoorzieningen in Fryslân
Woningen met zorgvoorzieningen in Fryslân

Het is de bedoeling dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Risico’s toekomstbestendigheid beschermd wonen
Risico’s toekomstbestendigheid beschermd wonen

Bijna 40% van alle plekken voor beschermd wonen in Fryslân lopen risico als het gaat om toekomst bestendigheid.

Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân
Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân

Het Fluchskrift Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân biedt beleidsmakers en een ieder met interesse in dit thema inzicht in demografische ontwikkelingen.

Woonzorgatlas Fryslân 2015
Woonzorgatlas Fryslân 2015

Om inzicht te krijgen in de vraag en het aanbod van zorgvastgoed in Fryslân, heeft Platform GEEF een inventarisatie gemaakt. 

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten