Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Panel Fryslân

FSP_Panel_Fryslan

Panel Fryslân bestaat uit een representatieve mix van mannen, vrouwen, jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, verschillende opleidingsniveaus, mensen met hogere inkomens en mensen met lagere inkomens uit alle streken van de provincie Fryslân. Deze groep deelt haar ervaringen en geeft haar mening over wat er speelt in de provincie. Planbureau Fryslân kan door de panelonderzoeken trends en ontwikkelingen binnen Fryslân in kaart brengen, analyseren en duiden. Daarmee krijgen beleidsmakers, politici, overheden en de media snel goede en betrouwbare informatie over hedendaagse, sociale en maatschappelijke onderwerpen.

Heeft u een uitnodigingsbrief ontvangen voor Panel Fryslân? En wilt u meedoen? Klik hier om u aan te melden!

Hoe werkt Panel Fryslân?

Panelleden krijgen maximaal zeven keer per jaar een digitale uitnodiging toegestuurd om een online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over verschillende, actuele onderwerpen die impact hebben op de Friese samenleving en waarover Planbureau Fryslân graag de mening van Friese burgers hoort. Bijvoorbeeld over veiligheid, zorg, openbaar vervoer, sport en cultuur, participatie in de buurt, duurzaamheid en toerisme. De meningen en ervaringen van de deelnemers van Panel Fryslân helpen medewerkers van Friese gemeenten, Provincie en andere belanghebbenden bij het maken van (beleids-)keuzes. De inhoud van de vragenlijst is telkens anders. Ook de lengte van de vragenlijst varieert, maar is zo kort mogelijk.

Samenstelling Panel Fryslân

Het panel bestaat op dit moment uit zo’n 7.000 panelleden. Het is een mix van mannen, vrouwen, jongeren (vanaf 18 jaar), ouderen, verschillende opleidingsniveaus, mensen met hogere inkomens en mensen met lagere inkomens uit alle streken van de provincie Fryslân.

Representativiteit

Om de representativiteit te garanderen trekt Planbureau Fryslân regelmatig een willekeurige steekproef uit alle inwoners van de provincie Fryslân van 18 jaar en ouder. Zij krijgen per brief een uitnodiging om mee te doen. Mensen kunnen zich niet zelf aanmelden voor het panel. Omdat deelname geheel vrijblijvend is, en panelleden zich op ieder gewenst moment kunnen (laten) uitschrijven zoeken we regelmatig nieuwe panelleden. Voor de volledige informatie over de werving en respons van Panel Fryslân verwijzen wij u graag naar de onderzoeksverantwoording.

Geen commerciële doeleinden

Panel Fryslân heeft geen commerciële doeleinden. Persoonlijke gegevens en de antwoorden die men geeft bij het invullen van de vragenlijsten worden vertrouwelijk behandeld. Planbureau Fryslân is lid van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de medewerkers hebben zich geconformeerd aan de gedragsregels van deze vereniging. De resultaten van de onderzoeken zijn nooit te herleiden tot individuele panelleden.