Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Staat van Friese senioren

FSP publicatie over senioren in Fryslân

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn. Voor het Fries Sociaal Planbureau (FSP) was dit reden om in 2016 speciale aandacht te besteden aan vergrijzing en ouderen in Fryslân: Staat van Friese senioren. Deze publicatie is een bundeling en bewerking van de maandelijkse publicaties die het FSP in 2016 uitbracht. Het biedt een overzicht van de staat van de Friese senioren met een blik naar de toekomst. In de ‘Staat van Friese senioren’ zijn verschillende aspecten van leefbaarheid onderzocht.