Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Informele hulp in Fryslân: aandeel helpers is groot, potentieel neemt af

In het landelijk actieprogramma Langer Thuis is het versterken en behouden van informele hulp benoemd als speerpunt.  Informele hulp bestaat het geven van mantelzorg en het doen van vrijwilligerswerk.

Mantelzorg

In Fryslân geeft ruim één op de zeven (14%)  inwoners van Fryslân mantelzorg. Zij verlenen gemiddeld 9,9 uur mantelzorg per week. Mantelzorg is langdurige zorg voor hulpbehoevenden, chronisch zieken of gehandicapten door familieleden, vrienden, kennissen en buren. Dit gebeurt vanuit een persoonlijke band en doorgaans onbetaald. Vrouwen zijn vaker mantelzorger dan mannen.

De meeste mantelzorgers zijn tussen 50 en 65 jaar oud: ruim één op de vijf (22%) mensen van deze leeftijdsgroep verricht mantelzorg, gevolgd de leeftijdsgroep 65 tot 75 jarigen. Van hen verricht 17% mantelzorg. Van alle mantelzorgers geeft bijna 12% aan zwaar overbelast te zijn. De grootste overbelasting wordt aangegeven door de 35 tot 49 jarigen. Vaak gaat het daarbij om de combinatie van baan, gezin en de zorg voor hulpbehoevende thuiswonende ouders.

Ruim één op de twaalf inwoners van Fryslân van 65 jaar of ouder ontvangt mantelzorg. De gemiddelde zorg die zij ontvangen is 21,3 uur per  week. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor van de GGD Fryslân (2016).

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is een andere vorm van informele hulp. Bijna drie op de vijf inwoners van Fryslân (58%) doet vrijwilligerswerk. Dat is boven het landelijk gemiddelde van 51%, zo blijkt uit analyse door het Centraal Bureau voor Statistiek (2017). Verder laat de FSP-monitor Sociale samenhang zien dat ruim één op de tien Friezen vrijwilligerswerk doet binnen de verzorging of verpleging: 11% tegenover 9% landelijk. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, scholen en religieuze instellingen. In dorpen wordt meer vrijwilligerswerk verricht dan in meer stedelijke gebieden.

Informele hulp

De overheid verwacht dat burgers elkaar helpen en ondersteunen. Uit panelonderzoek door het Fries Sociaal Planbureau (2019) blijkt dat bijna driekwart (74%) van mening is dat de mensen in zijn of haar buurt bereid zijn elkaar te helpen. Gevraagd naar de eigen hulpbereidheid geeft een grote meerderheid (78%) van de inwoners van Fryslân aan buurtgenoten te helpen of daar beslist toe bereid te zijn als dat nodig is. Deze informele hulp kan bestaan uit allerlei soorten hulp, zoals het doen van kleine reparaties, het invullen van een formulier of luisteren en raad geven. Het aandeel inwoners van Fryslân dat informele hulp geeft neemt toe tot 65 jaar en neemt daarna weer af. De grootste groep bestaat uit de leeftijdsgroep 50 tot 65 jaar. Van hen geeft bijna de helft, 48%, informele hulp, gevolgd door 40% van de inwoners van 65 tot 75 jaar.

Toekomstverwachtingen

Aandachtspunt voor de toekomst is dat in regio’s met vergrijzing en krimp de druk op het aantal informele helpers toeneemt. Dit blijkt uit toekomstprognoses van twee landelijke planbureaus (2018). Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar naar verwachting loopt dit in 2040 terug naar 6. Dit speelt met name in vergrijzende regio’s, waaronder in Fryslân. De vraag rijst hoe het beschikbare potentieel dat nog wél beschikbaar is, zo goed mogelijk valt te benutten met oog voor datgene wat mensen zelf willen en kunnen. In het nieuwsbericht ‘’Friezen over zorg en solidariteit’ reikt het FSP (2018) een aantal sleutelvragen aan voor het gesprek hierover.

Dr. Truus de Witte
Dr. Truus de Witte Onderzoeker

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten