Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Vraag naar sociale huurwoningen Fryslân blijft toenemen

De vraag naar sociale huurwoningen is in de afgelopen vijf jaar in Fryslân toegenomen, blijkt uit onderzoek van het FSP. De onderzoeksresultaten zijn onderdeel van vele omvangrijke vraagstukken die spelen rond de thema’s ‘Wonen’, ‘Volkshuisvesting’ en ‘Ruimtelijke ordening’ in Fryslân. In 2023 gaat het FSP daarom, samen met alle belanghebbenden op het gebied van wonen, aan de slag met de Friese Woonagenda. 

In de periode van 2017 tot 2021 is de gemiddelde inschrijfduur van een actief woningzoekende in de provincie Friesland toegenomen met 5 maanden naar 2 jaar en 9 maanden. In dezelfde periode is het gemiddelde aantal reacties op de door de corporaties aangeboden woningen gestegen van 47 tot 73. Deze ontwikkelingen komen in de meeste opzichten overeen met de trends uit de voorgaande rapportage van vraagdrukcijfers.   

Integrale vraagstukken rondom thema 'wonen’

Een lange wachttijd voor een sociale huurwoning betekent niet alleen dat woningzoekenden langer wachten op een huurwoning. Het kan ook van invloed zijn op andere keuzes en voorkeuren in bijvoorbeeld verhuisgedrag of verhuisbestemming, of het uitstellen van belangrijke levensgebeurtenissen.  

Ook de betaalbaarheid van wonen gaat over meer dan huurprijzen. En hoge energieprijzen gaan naast geld, ook over de energietransitie en (dreigende) energiearmoede. Veranderende keuzes in verhuisgedrag kunnen van invloed zijn op de draaglast en draagkracht van buurten en wijken. 

Friese Woonagenda

In 2023 gaat het FSP samen met alle belanghebbenden op het gebied van wonen, aan de slag met de Friese Woonagenda. Om tot een kennisagenda te komen, worden de belangrijke thema’s rond wonen geïnventariseerd alsmede de kennisvragen die hieronder liggen. De basis van een gemeenschappelijke kennisagenda wordt gevormd door de vragen die er liggen, de beschikbare kennis en de resterende kennisbehoefte. Het FSP blijft hierbij aanjagen en agenderen voor een integrale blik op sociale vraagstukken. 

Om tot adequate inzichten te komen en integrale oplossingsrichtingen te ontwarren, is het van belang de vraagstukken in onderlinge samenhang te begrijpen. Het FSP ziet het onderzoek ‘Vraagdruk Woningbouwcorporaties Friesland’ als één onderdeel van vele omvangrijke vraagstukken die spelen rond de thema’s ‘Wonen’, ‘Volkshuisvesting’ en ‘Ruimtelijke ordening’. 

In gesprek met gemeenten

Dit onderzoek is mede op verzoek van WoonFriesland en de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) uitgevoerd. De gegevens komen van acht corporaties in Fryslân en hebben betrekking op de afgelopen vijf jaar. De meest recente resultaten over de afgelopen periode (2020-2021) worden vergeleken met de drie vorige metingen over de afgelopen vijf jaar. De komende jaren wordt steeds jaarlijks een rapport uitgebracht. Het inzicht wordt hierdoor steeds beter. Aan de hand van de rapportages zullen de corporaties gesprekken voeren met gemeenten om de beschikbaarheid van sociale huurwoningen te vergroten. 

Meer weten?

Sjaak Moerman MSc
Sjaak Moerman MSc Onderzoeker E-mail Sjaak 06 285 248 75
Sjaak Moerman MSc
Sjaak Moerman MSc Onderzoeker

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten