Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Brede welvaart gaat over alles wat mensen van waarde vinden. Dat is niet alleen uit te drukken in geld en economische groei, maar gaat ook over de kwaliteit van leven. Hier en nu, maar ook de effecten voor latere generaties of mensen elders in de wereld. Het project 'Brede welvaart in Fryslân' is een analyse van methoden en mogelijkheden voor een monitoringskader dat overheden op verschillende schalen kunnen gebruiken. Door presentaties te geven en bijeenkomsten te organiseren willen we een zoveel mogelijk gedragen werkwijze ontwikkelen om de brede welvaart van Fryslân goed te monitoren. Op deze plek vindt u de uitkomsten van die presentaties en bijeenkomsten en publiceren wij artikelen die bijdragen aan het debat en kunnen helpen bij het maken van beleid.

Cijfers
71%
van de Friese inwoners geeft de leefbaarheid een 8 of hoger
21%
van de inwoners van Fryslân is 65 jaar of ouder
64%
van de Friezen vindt de meeste mensen te vertrouwen
Laatste publicaties
Het brede welvaartsverhaal rondom fusie ziekenhuizen
Het brede welvaartsverhaal rondom fusie ziekenhuizen

Vanuit een brede welvaartsblik hebben we voor- en tegenargumenten voor een fusie van twee ziekenhuizen naar één nieuw ziekenhuis in kaart gebracht. Het onderzoek benadrukt het belang van integrale besluitvorming.

Sociale aspecten van brede welvaart in Fryslân staan onder druk
Sociale aspecten van brede welvaart in Fryslân staan onder druk

De ervaren gezondheid van inwoners van Fryslân is in twee jaar tijd met negen procent gedaald. Ook voelt een groter aandeel van de inwoners zich eenzaam en doen minder inwoners vrijwilligerswerk. Dit blijkt uit cijfers van CBS en de monitoren Gezondheid en Welzijn.

Lagere brede welvaart bij jongvolwassenen
Lagere brede welvaart bij jongvolwassenen

Jongvolwassenen in Noord-Nederland zijn structureel minder tevreden met hun leven dan mensen uit andere leeftijdsgroepen. De tevredenheid met het leven geeft een algemeen beeld van het welzijn van jongvolwassenen.

Leren van regionale samenwerking als middel voor brede welvaart
Leren van regionale samenwerking als middel voor brede welvaart

Planbureau Fryslân ziet binnen de Regio Deal Zuidoost Friesland enkele good practices voor regionale samenwerking. Lees verder over dit lerende evaluatieonderzoek.

Planbureau denkt mee over nalatenschap Regiodeal Noordoost Fryslân
Planbureau denkt mee over nalatenschap Regiodeal Noordoost Fryslân

Onderzoekers van Planbureau Fryslân hebben meegedacht over de nalatenschap van de regiodeal Noordoost Fryslân. Lees verder

Regionale monitor Brede Welvaart: uitdagingen voor Friese regio’s
Regionale monitor Brede Welvaart: uitdagingen voor Friese regio’s

De mienskip komt onder druk te staan, het behoud van de arbeidsmarkt vraagt om keuzes en de strijd om de ruimte wordt groter. Dit zijn komende jaren uitdagingen voor de regio’s Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest Fryslân, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart.

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe
Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Inwoners van de noordelijke provincies waarderen de leefbaarheid in hun provincie met gemiddeld bijna een 8. De ervaren leefbaarheid is hiermee de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, Planbureau Fryslân en Trendbureau Drenthe

Tweede verdiepingsstudie Versnellingsagenda Noordoost Fryslân
Tweede verdiepingsstudie Versnellingsagenda Noordoost Fryslân

Planbureau Fryslân monitort de Regiodeal Noordoost Fryslân. Met een lerende evaluatie is een verdiepingsstudie uitgevoerd. Lees hier de resultaten.

Onderzoek naar veerkrachtig landschap voor Regio Deal Zuidoost Friesland
Onderzoek naar veerkrachtig landschap voor Regio Deal Zuidoost Friesland

Planbureau Fryslân heeft onderzoek gedaan naar het thema ‘Veerkrachtig landschap’, een van de twee pijlers van de Regio Deal Zuidoost Friesland. Op basis van de resultaten is een aantal aanbevelingen gedaan.  

Werken en wonen in het noorden
Werken en wonen in het noorden

Een analyse van brede welvaart en arbeidsmarkt in Drenthe, Fryslân en Groningen. Dit onderzoek is uitgevoerd door Planbureau Fryslân en CMO STAMM en wordt gebruikt door SER Noord-Nederland.

LeerLab Brede Welvaart en Beleid: behoefte aan vervolg
LeerLab Brede Welvaart en Beleid: behoefte aan vervolg

Onder leiding van FSP-onderzoekers, heeft een groep beleidsambtenaren eind januari het LeerLab ‘Brede Welvaart en Beleid’ afgerond. In 2023 krijgt het een vervolg.

Handvatten voor breed gezondheidsbeleid Noordwest-Fryslân
Handvatten voor breed gezondheidsbeleid Noordwest-Fryslân

Modellen van positieve gezondheid en brede welvaart kunnen gecombineerd worden bij het maken van nieuw gezondheidsbeleid. Dit blijkt uit een verdiepingsonderzoek in de regio Noordwest-Fryslân.

FSP verzamelt praktijkkennis ‘lerend evalueren’ namens Nationaal Netwerk Brede Welvaart
FSP verzamelt praktijkkennis ‘lerend evalueren’ namens Nationaal Netwerk Brede Welvaart

Tijdens de lancering van het Nationaal Netwerk Brede Welvaart (NNBW) is een veelbelovende start gemaakt met lerend evalueren. Onderzoekers van het FSP geven vorm aan deze methode, die de voortgang en het doelbereik van beleid monitort.

Leren kijken door de brede welvaartsbril
Leren kijken door de brede welvaartsbril

Leren om vanuit een breed welvaartsperspectief te kijken naar regionale vraagstukken, zoals het woningtekort, mobiliteit of de energietransitie. Dat is het doel van het Kennis- en Leerprogramma ‘Brede Welvaart in beleid’, waaraan ook het FSP meewerkt.

Nationaal Netwerk Brede Welvaart: van ambitie naar actie
Nationaal Netwerk Brede Welvaart: van ambitie naar actie

Het FSP is samen met een aantal regionale planbureaus een lerend netwerk rond brede welvaart gestart: het Nationaal Netwerk Brede Welvaart. Lees hier verder over dit initiatief.

Regionale monitor: Brede welvaart Fryslân verschilt per regio
Regionale monitor: Brede welvaart Fryslân verschilt per regio

Het FSP heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar de stand van zaken in kaart gebracht voor de regio’s Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest Fryslân. Het onderzoek laat ook de verschillen tussen de regio’s zien.

Onderzoek in Noordwest-Fryslân: mbo-geschoolden aanwinst voor brede welvaart
Onderzoek in Noordwest-Fryslân: mbo-geschoolden aanwinst voor brede welvaart

Mbo-geschoolden zijn belangrijk voor brede welvaart, maar hun potentie blijft onderbelicht. Dit blijkt uit FSP-onderzoek  in Noordwest-Fryslân. Er is een groeiend tekort aan mbo-personeel en van hen wordt steeds meer verwacht. Dit vraagt het breder kijken naar ontwikkelpotenties zoals het informeel leren.

Brede welvaart Zuidoost Friesland: inwoners grote dorpen meest tevreden
Brede welvaart Zuidoost Friesland: inwoners grote dorpen meest tevreden

Inwoners van grotere dorpen in Zuidoost Friesland geven het hoogste cijfer voor de leefbaarheid, tevredenheid met het leven, sociale contacten, veiligheid, de woning en woonomgeving. Dit blijkt uit onderzoek van het FSP, binnen het kader van de Regio Deal Zuidoost Friesland. 

Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak
Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

FSP-onderzoek: ‘Ontwikkelplan Noordoost Fryslân heeft juiste focus’
FSP-onderzoek: ‘Ontwikkelplan Noordoost Fryslân heeft juiste focus’

De regio Noordoost Fryslân doet het goed op sociale en leefbaarheidsthema’s, maar is kwetsbaar op economisch vlak. Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau naar brede welvaart in deze regio.

Regio Noordwest Fryslân: inwoners tevreden, maar economisch kwetsbaar
Regio Noordwest Fryslân: inwoners tevreden, maar economisch kwetsbaar

De regio Noordwest Fryslân doet het goed op sociale aspecten, maar op economische aspecten zoals inkomen en opleidingsniveau zijn de uitkomsten lager dan landelijk. Dit blijkt uit de analyse van het Fries Sociaal Planbureau van CBS-cijfers over brede welvaart.

Brede welvaart Zuidoost Friesland: hoge score op sociaal, lager op economisch
Brede welvaart Zuidoost Friesland: hoge score op sociaal, lager op economisch

Vergeleken met landelijk scoort Zuidoost Friesland goed op welzijn, tevredenheid met het leven, sociale samenhang en veiligheid. Dit blijkt uit de analyse van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) van cijfers uit de CBS-monitor brede welvaart.

Onderzoek naar toekomst verenigingsleven in Fryslân
Onderzoek naar toekomst verenigingsleven in Fryslân

Fryslân kent een bloeiend verenigingsleven, dat een belangrijke rol speelt in de 'mienskip'. Tegelijkertijd heeft dat verenigingsleven te maken met flinke uitdagingen. Hoe zorgen we voor een verenigingsleven dat toekomstbestendig is?

Brede welvaart in Fryslân voor het eerst in beeld
Brede welvaart in Fryslân voor het eerst in beeld

Hoe staat Fryslân ervoor op het gebied van brede welvaart? Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft als eerste regionaal planbureau de CBS-meetmethode vertaald naar de Friese situatie, met het rapport ‘Brede welvaart in Fryslân’.

Bloeizone Fryslân: gezond en vitaal ouder worden
Bloeizone Fryslân: gezond en vitaal ouder worden

Hoe zorgen we ervoor dat de inwoners van een vergrijzend Fryslân gezond en vitaal ouder worden? Verschillende organisaties hebben zich daarvoor verenigd in Bloeizone Fryslân. Ook het FSP ondersteunt dit initiatief.

Leefbaarheid in Noordelijke provincies stabiel
Leefbaarheid in Noordelijke provincies stabiel

De leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Ook zijn er nauwelijks verschillen tussen de provincies. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, Fries Sociaal Planbureau en Trendbureau Drenthe onder ruim 8.000 Noorderlingen.

Samen werken aan Friese veerkracht
Samen werken aan Friese veerkracht

Hoe is het gesteld met de veerkracht van de Friese economie? Welke kennis is er nodig om de regionale opgaven in Fryslân het hoofd te bieden? Dit is te lezen in de FSP-rapportage ‘Samen werken aan Friese veerkracht. De kennisbehoefte van de triple helix in Fryslân op een rij’.

FSP gaat CBS-cijfers brede welvaart vertalen naar Friese situatie
FSP gaat CBS-cijfers brede welvaart vertalen naar Friese situatie

Het FSP gaat de CBS-cijfers over de brede welvaart in Nederland vertalen naar de praktijk in Fryslân. Overheden bijvoorbeeld kunnen deze gegevens gebruiken om de kwaliteit van leven en brede welvaart in de regio gericht te verbeteren.

Essay: Koersen op de kracht van krimpgebieden
Essay: Koersen op de kracht van krimpgebieden

Hoe organiseer je dat de kwaliteit van leven behouden blijft in de dunbevolkte gebieden van Fryslân? In het FSP-essay 'Koersen op de kracht van krimpgebieden' wordt gezocht naar antwoord op deze vraag.

CBS presenteert Monitor Brede Welvaart 2020
CBS presenteert Monitor Brede Welvaart 2020

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor de derde keer de Monitor Brede Welvaart 2020 gepresenteerd. Het Fries Sociaal Planbureau gaat de komende jaren onderzoek doen naar Brede Welvaart in Fryslân.

De Friese Paradox – eerste verklaringen
De Friese Paradox – eerste verklaringen

We introduceerden in 2018 ‘De Friese Paradox’. We nodigden mensen uit mee te denken over deze opvallende schijnbare tegenstelling. Op basis van de vele reacties en onze eigen verwachtingen geven we een aantal mogelijke verklaringsrichtingen.

Werkatelier Brede Welvaart in Fryslân
Werkatelier Brede Welvaart in Fryslân

Verslag van het werkatelier 'Brede Welvaart in Fryslân', waar we samen met beleidsmakers het begrip brede welvaart vertaalden naar de Friese beleidscontext.

Debat over ‘brede welvaart’ voor Panorama 2028
Debat over ‘brede welvaart’ voor Panorama 2028

Panorama 2028 en Pakhuis de Zwijger bespreken de brede welvaart in een programmareeks die in Fryslân en in Amsterdam wordt georganiseerd. Het initiatief wil debat en dialoog organiseren over maatschappelijk opgaves in Fryslân. De FSP draagt bij.

De Friese paradox in het nieuws
De Friese paradox in het nieuws

Geld maakt gelukkig, het lijkt een waarheid als een koe. Maar minder geld maakt Friezen niet per definitie ongelukkig, blijkt uit onderzoek van het FSP. Integendeel zelfs.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten