Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Tweede verdiepingsstudie Versnellingsagenda Noordoost Fryslân

Op donderdag 20 april heeft projectleider Wouter Marchand de studie ‘Bouwen aan een lerende regio’ aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg van de samenwerkende regio Noordoost Fryslân. Deze studie is onderdeel van verdiepend onderzoek dat Planbureau Fryslân jaarlijks uitvoert voor de Regiodeal Noordoost Fryslân en Holwerd aan Zee.

Het doel van dat onderzoek is de voortgang van die Regiodeal op een lerende manier te evalueren. Het planbureau heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met lerend evalueren. Niet alleen in Noordoost Fryslân, maar ook bij de monitoring van de Regio Deals in Zuidoost en Noordwest Fryslân, alsook de Waddeneilanden.

Opbrengst lerende evaluatie

De Regiodeal biedt, zo’n 3 jaar na de start van de uitvoering van het programma en ongeveer 100 projecten gefinancierd, mooie resultaten. De subsidies zijn goed verdeeld over de programmalijnen, die op hun beurt goed aansluiten bij de kracht en de kwetsbaarheden in de regio. Bovendien dragen de projecten op een goede manier bij aan de operationele doelen van het programma.

Maar de subsidie uit de Versnellingsagenda is geen voldoende voorwaarde voor het maken van impact op de lange termijn. De oproep is daarom om de gesubsidieerde projecten niet los te laten wanneer zij gefinancierd zijn, maar aandacht te blijven geven. Wat nodig is voor projecten om optimaal bij te dragen aan de impact van de Versnellingsagenda, is begeleiding tijdens de uitvoering. Dat kan bijvoorbeeld door samenwerking in de triple helix te begeleiden en mee te denken over continuïteit en opschaling. Om te voorkomen dat de Versnellingsagenda een ‘projectenmachine’ wordt, moet de samenhang van het programma als geheel bewaakt worden.

Deze afbeelding geeft een overzicht van de doelstellingen van de Versnellingsagenda. Op basis van 17 afgeronde projecten geeft de tabel inzicht in doelen waaraan gewerkt is. De symbolen geven de categorie weer: economisch, sociaal of ruimtelijk domein. (Klik op de afbeelding voor een grotere weergave).

Meer weten?

Brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven. Het project ‘Brede welvaart in Fryslân’ is een analyse van methoden en mogelijkheden voor een monitoringskader dat overheden op verschillende schalen kunnen gebruiken. Planbureau Fryslân draagt bij aan het ontwikkelen van werkwijzen om de brede welvaart van Fryslân goed te monitoren.

Meer weten over deze publicatie of de monitoring van de Regio Deal Noordoost Fryslân? Neem dan contact op met:

Dr. Wouter Marchand
Dr. Wouter Marchand Senior onderzoeker E-mail Wouter LinkedIn 06 384 003 46
Dr. Wouter Marchand
Dr. Wouter Marchand Senior onderzoeker