Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Onderzoek naar veerkrachtig landschap voor Regio Deal Zuidoost Friesland

Planbureau Fryslân voert jaarlijks verdiepend onderzoek uit voor de Regio Deal Zuidoost Friesland. Dit jaar is onderzoek gedaan naar het thema ‘Veerkrachtig landschap’, een van de twee pijlers van deze Regio Deal. Op basis van de resultaten is een aantal aanbevelingen gedaan.  

Het onderzoek in Zuidoost Friesland is gebaseerd op paneldata en interviews met betrokkenen. Daarmee zijn niet alleen de verschillende perspectieven van betrokkenen in beeld gebracht, maar ook het inwonerperspectief op een veerkrachtig landschap. Het Planbureau maakt voor deze onderzoeken gebruik van de methode van de lerende evaluatie. Daarbij wordt beleid al gedurende de looptijd geëvalueerd, met als doel om te leren en eventueel bij te sturen. 

Meer weten?

Brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven. Het project ‘Brede welvaart in Fryslân’ is een analyse van methoden en mogelijkheden voor een monitoringskader dat overheden op verschillende schalen kunnen gebruiken. Planbureau Fryslân draagt bij aan het ontwikkelen van werkwijzen om de brede welvaart van Fryslân goed te monitoren.

Meer weten over deze publicatie of de monitoring van de Regio Deal Zuidoost Friesland? Neem dan contact op met:

Arlette Bickel MA
Arlette Bickel MA Onderzoeker E-mail Arlette LinkedIn 06 342 208 04
Arlette Bickel MA
Arlette Bickel MA Onderzoeker