Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Regionale Monitor Brede Welvaart: mienskip, arbeidsmarkt en ruimte blijven onder druk staan

Ondanks positievere prognoses blijven Friese regio’s voor dezelfde uitdagingen staan. De mienskip komt steeds meer onder druk te staan, de beroepsbevolking krimpt en de strijd om de ruimte houdt aan. Dit blijkt uit de Regionale Monitor Brede Welvaart 2024. Planbureau Fryslân heeft de stand van zaken in kaart gebracht rondom brede welvaart in de regio voor de regio’s Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest Fryslân.

Volgens de trends en ontwikkelingen die wij onderzoeken lopen de vier regio’s lopen tegen dezelfde uitdagingen aan, al is er wel onderling verschil in hoe graat de problemen zijn. Komende jaren zijn scherpe keuzes nodig, zodat we de Fryske brede welvaart in stand kunnen houden voor de volgende generaties. Naast de vier rapporten per regio is dit jaar ook een overzicht gemaakt van de gebruikte cijfers in een online dashboard. Bekijk deze op de monitorpagina Brede Welvaart in Fryslân.

Verschillende uitdagingen

  1. De potentiële beroepsbevolking krimpt en deze trend zal naar verwachting blijven aanhouden. Hierdoor zal de druk op de arbeidsmarkt worden vergroot.
  2. Ook blijft vergrijzing aanhouden en zal met name de groep alleroudsten flink groeien. Dit zorgt voor een toenemende druk op de zorg en sociale cohesie, omdat er in verhouding steeds meer inwoners zijn die mogelijk zorg nodig hebben. Dit terwijl er steeds minder mensen zullen zijn die deze zorg kunnen leveren door zowel een afname aan werkenden als mensen die mantelzorg kunnen bieden.
  3. Daarnaast wordt de strijd om de ruimte volop gestreden en zal deze alleen maar groter worden, terwijl er ook nog grote verduurzamingsopgaven liggen.
  4. Bovendien vraagt de overheid steeds meer maatschappelijk participatie van haar inwoners, maar hebben mensen daar mentaal nog wel de ruimte voor? De mentale gezondheid van de Fryske burger gaat steeds meer achteruit, burgers ervaren vaker eenzaamheid en het politieke wantrouwen neemt steeds verder toe.
  5. Ook heeft een groeiend aantal mensen moeite met rondkomen en daalt het aandeel vrijwilligers. Kunnen mensen nog wel naar elkaar om blijven kijken als de druk op de Fryske mienskip steeds verder toeneemt?

Afronding onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart

Deze regioscans zijn de laatste vanuit het onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart. Volgend jaar verschijnt wel een vervolg op dit onderzoek in een andere vorm, omdat aandacht voor de ontwikkeling van brede welvaart in de regio van belang blijft.

Meer weten?

Planbureau Fryslân heeft de stand van zaken in kaart gebracht rondom brede welvaart in de regio voor de regio’s Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest Fryslân. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met senior onderzoeker Chaïm La Roi

dr. Chaïm La Roi
dr. Chaïm La Roi Senior onderzoeker