Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Werkende armen bijstaan: op zoek naar andere oplossingen?

Het aantal ‘werkende armen’ neemt toe. Werkende armen zijn mensen die niet uit de armoede raken ondanks het hebben van betaald werk. Daarbij gaat het vooral om zzp’ers, alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond. De sleutelvraag is in hoeverre het gemeentelijk armoedebeleid moet of kan inspelen op de sociale gevolgen voor werkende armen en welke rol particuliere hulp daarbij heeft. Uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat betaald werk als dé oplossing voor armoede voor ongeveer 340.000 mensen in Nederland niet vanzelfsprekend is. Uit de monitor Inkomen van het Fries Sociaal Planbureau blijkt dat in 2016 ongeveer 3 á 5 procent van de huishoudens in Fryslân een inkomen uit werk heeft dat onder de armoedegrens ligt. Het exacte aantal is afhankelijk van waar de armoedegrens financieel wordt gesteld. Ruim bekeken zijn er in Friesland 8700 huishoudens met betaald werk of een onderneming waarbij het inkomen onder de armoedegrens ligt.

Zelfs met blijvend economisch herstel is de verwachting dat de ‘werkende armen’ blijven bestaan. De vraag is voor welke uitdagingen gemeenten staan om met het (gemeentelijk) beleid werkende armen bij te staan. Alhoewel gemeenten niet bij machte zijn om de inkomenspositie van werkende armen te verbeteren kunnen zij wel de sociale gevolgen van armoede aanpakken (zoals bijvoorbeeld: eenzaamheid, sociale uitsluiting en het niet mee kunnen doen). Vanuit deze invalshoek hebben gemeenten op meerdere beleidsterreinen mogelijkheden om toch iets (meer) voor werkende armen te betekenen.

Beperkte invloed gemeenten

Verkennend onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) laat zien dat onder andere kerken, voedselbanken, private fondsen en vrijwilligersorganisaties proberen deze mensen een hart onder de riem te steken. Dit doen zij mede door een luisterend oor te bieden, ontmoetingsplaatsen te creëren en het gevoel van schaamte of ‘er niet bij horen’ aan te pakken. In de afgelopen jaren is deze hulp door particulieren toegenomen. Met deze groei breekt ook een moment aan waarop particulieren als gesprekspartner strategisch relevant zijn voor armoedebestrijding op de lange termijn.

Sleutelvraag en verdere discussie

De aanwezigheid en groei van particuliere hulp is een aanknopingspunt voor het gemeentelijk armoedebeleid. De vraag rijst welke rol particulieren mogen hebben bij het tegengaan van armoede in Fryslân, zo ook onder werkende armen. Is het aanpakken van sociale gevolgen een interessant aangrijpingspunt om werkende armen in Fryslân bij te staan? Is het verstandig en wenselijk dat gemeenten gebruik maken van particuliere hulp bij armoedebestrijding? Deze vragen zijn bij uitstek gespreksstof voor een debat in gemeenten.

Verder praten of meer informatie?

Neem dan contact op met Keimpe Anema, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, 06 156 130 72 | 058 234 85 00 of kanema@friessociaalplanbureau.nl.
Meer informatie over de monitor Inkomen? Neem dan contact op met Ymkje Woudstra, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau, 06 449 563 39 | 058 234 85 00 of ywoudstra@friessociaalplanbureau.nl

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten