Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Planbureau gaat Regio Deal de Waddeneilanden evalueren

Vandaag hebben burgemeester van Vlieland Michiel Schrier (namens Samenwerkingsverband De Waddeneilanden) en directeur-bestuurder Arjen Droog een overeenkomst getekend. Hierin is vastgelegd dat Planbureau Fryslân de komende jaren Regio Deal de Waddeneilanden lerend gaat evalueren. 

Er komen grote uitdagingen op de Waddeneilanden af. De kern van die uitdagingen wordt gevormd door de spanning die kan bestaan tussen toerisme enerzijds, en natuur en leefbaarheid voor de lokale eilandgemeenschappen anderzijds. Allen hebben ze zo hun eigen waarde, dus op welke wijze kunnen ze zo optimaal mogelijk gecombineerd worden? Op deze vraag probeert Regio Deal de Waddeneilanden de komende jaren antwoorden te vinden.

Waddeneilanden gaan voor lerende insteek

Het mag duidelijk zijn dat dé ultieme uitkomst – voor zover die er al is – op voorhand niet kan worden voorspeld. De Waddeneilanden kiezen voor hun Regio Deal daarom bewust voor een lerende insteek, waarbij steeds meer inzicht wordt opgebouwd en een mooie toekomst voor alle eilandbewoners dichterbij wordt gebracht.

We zijn er trots op dat de Waddeneilanden ons het vertrouwen geven om hen te ondersteunen in deze zoektocht. Dit gaan we doen door jaarlijkse lerende evaluaties, die erop gericht zijn bestuurders en beleidsmakers te helpen om hun inzicht in de werking van het Regio Deal-programma werkenderwijs te vergroten. Daarmee geven we op een mooie manier invulling aan onze missie om de bestuurs- en beleidskracht in Fryslân (en in dit geval ook een stukje Noord-Holland) te versterken.

Meer weten?

Foto door Jeannette Wouthuis.

Ook geïnteresseerd in lerend evalueren en wat het inhoudt? Lees dan dit artikel.
Of neem contact op met onze coördinator lerende evaluaties:

dr. Ymko Braaksma
dr. Ymko Braaksma Onderzoeker E-mail Ymko LinkedIn 06 205 704 56
dr. Ymko Braaksma
dr. Ymko Braaksma Onderzoeker