Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Groeiende zorgen over klimaatverandering en financiële gevolgen energietransitie

Vier op de vijf inwoners van Fryslân maken zich zorgen over klimaatverandering, maar er zijn ook zorgen over de financiële gevolgen van de energietransitie. Dit blijkt uit het vervolgonderzoek van het FSP naar het inwonersperspectief op het klimaat(beleid) en de energietransitie. Twee jaar geleden vond het eerste onderzoek plaats.

Net als twee jaar geleden geeft een ruime meerderheid van de inwoners aan zich zorgen te maken over klimaatverandering, en het tegengaan daarvan belangrijk te vinden. De groep ‘erg bezorgden’ is in de afgelopen twee jaar groter geworden, evenals de groep die het tegengaan van klimaatverandering erg belangrijk vindt. 71 procent van de inwoners van Fryslân vindt dat Nederland het gebruik van fossiele energiebronnen moet verminderen. In 2019 was dat 68 procent.

'Zuinig zijn op ons landschap'

Net als bij het onderzoek in 2019 blijkt nu dat de inwoners van Fryslân voorzichtig zijn als het gaat om de ruimtelijke inpassing van zonneparken en windmolens. Om draagvlak te krijgen is het belangrijk om de visuele impact te beperken en om omwonenden tijdig en serieus te betrekken bij de plaatsing van zonnepanelen en windmolens, concludeert het FSP. 

Zorgen over financiële gevolgen

De energietransitie brengt veranderingen met zich mee voor hoe we leven en onze omgeving. Een groot deel van de inwoners van Fryslân verwacht positieve gevolgen voor natuur en milieu: 62 procent. Minder positief is men over de financiële gevolgen: 41 procent verwacht er zelf financieel op achteruit te gaan, 61 procent denkt dat het verschil tussen arm en rijk groter wordt, en ruim de helft (51%) verwacht meer armoede als gevolg van de energietransitie.  

Verdeeldheid over beleid aardgasvrije woningen

Over het belang van de energietransitie zijn de inwoners van Fryslân het onderling grotendeels eens. Dat geldt niet voor de overstap naar aardgasvrije woningen. Minder dan de helft (43%) is voorstander van dit beleid, terwijl ruim een vijfde (21%) tegen is. Ruim een derde (34%) is niet voor en niet tegen. Wel is de steun voor het aardgasvrijbeleid in de afgelopen jaren toegenomen. Tegenstanders geven aan dat aardgas een relatief schone energiebron is, en dat alternatieven onhaalbaar of onbetaalbaar zijn. 

Verduurzamen voor veel mensen complex

Voor veel inwoners is de transitie naar aardgasvrij wonen een complex proces en omgeven met vragen. Bijna tweederde van de woningeigenaren (64%) heeft nog te weinig vertrouwen in de alternatieven voor de cv-ketel, een vergelijkbaar aandeel (67%) vindt het moeilijk om te bepalen wat een goed alternatief zou zijn.

Hoewel aardgasvrij voor veel woningeigenaren nog een brug te ver is, is een grote groep wel bezig met woningverduurzaming, bijvoorbeeld met isolatiemaatregelen. De hoogte van het inkomen speelt hierbij een belangrijke rol. Besparing op de energierekening is het belangrijkste motief voor deze groep, gevolgd door de wens om de woning beter warm te kunnen krijgen in de winter (comfort). Voor woningeigenaren die (nog) geen isolatiemaatregelen hebben genomen, vormen de (verwachte) kosten de belangrijkste belemmering.

'Iedereen moet mee kunnen doen'

Iedereen heeft te maken met de overgang naar een klimaatneutrale samenleving. Dat betekent dat de overheid er bij haar beleid rekening mee moet houden dat er geen mensen buiten de boot vallen. Dé burger bestaat immers niet. Niet alleen het inkomen is bepalend of iemand energiemaatregelen kan of wil nemen. De  lichamelijke of geestelijke gezondheid speelt bijvoorbeeld ook een rol, net als toegang tot informatie, digitale vaardigheden en een sociaal netwerk.

Panel Fryslân

In welke mate maken de inwoners van Fryslân zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering? Hoe belangrijk vinden zij het tegengaan van klimaatverandering? Welke rol zien zij voor zichzelf in de overgang naar een duurzaam energiesysteem? Om dit inwonersperspectief in beeld te brengen, maakt het FSP gebruik van haar burgerpanel, Panel Fryslân. De leden van Panel Fryslân worden voor dit onderzoek bevraagd in 2019, 2021 en 2023.  

Meer weten?

Privé: Arjen Brander MSc
Privé: Arjen Brander MSc Onderzoeker E-mail Arjen LinkedIn 06 411 451 50
Privé: Arjen Brander MSc
Privé: Arjen Brander MSc Onderzoeker

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten