Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Ervaring met diversiteit en inclusie in Fryslân

Recent panelonderzoek wijst op een interessant verschil tussen het breed gedeelde zelfbeeld van ‘de ruimhartige Fries’ en de ervaringen van inwoners die tot een minderheidsgroep in Fryslân behoren. Terwijl inwoners van Fryslân vinden dat zij ruimdenkend omgaan met mensen die ‘anders zijn’, wijzen leden van deze minderheidsgroepen op omstandigheden, sentimenten en gedragingen die ervoor zorgen dat zij zich niet altijd thuis voelen in Fryslân.

Uit het Panel Fryslânonderzoek blijkt dat de meeste Friezen er positieve denkbeelden over diversiteit en inclusie op nahouden. Ook vinden zij dat ze ruimhartig omgaan met inwoners die tot de genoemde ‘minderheidsgroepen’ behoren. Leden van zogenaamde ‘minderheidsgroepen’ zijn minder positief gestemd over het inclusieve karakter van de Friese samenleving. Zij voelen zich niet altijd en overal thuis in Fryslân, ervaren ongelijke kansen en hebben wel eens te maken met uitsluiting en discriminatie en agressie.

Meer weten?

Dr. Dirk Postma Programmaleider E-mail Dirk LinkedIn 06 198 517 15 (058) 234 85 00
Dr. Dirk Postma Programmaleider