Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Armoede anders bekeken

Dat het economische tij meezit is niet het enige wat belangrijk is om armoede te voorkomen en tegen te gaan. Dit blijkt uit de expertmeeting ‘Kinderarmoede, nu en later’ die het FSP eerder organiseerde. Een kleine veertig betrokkenen uit het Friese werkveld hebben hieraan deelgenomen en meegedacht vanuit hun expertise en praktijkervaring. Dit leverde een beeld op van trends en ontwikkelingen die bepalend kunnen zijn voor hoe armoede zich ontwikkelt, specifiek onder gezinnen in armoede.

Relevante ontwikkelingen

Naast de economische ontwikkelingen zoals werkgelegenheid, conjunctuur en welvaart, geven de experts aan ook ontwikkelingen op andere gebieden relevant te vinden. Denk daarbij aan onder andere kansengelijkheid in het onderwijssysteem, betaalbare huisvesting, toegankelijke gezondheidszorg, sociale participatie en betrokkenheid met een krappe beurs, politieke verschuivingen, migratie, veranderende bevolkingssamenstelling en de samenwerking tussen overheid en maatschappelijk initiatief.

Kunnen we een daling verwachten?

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht dat in 2019 en 2020 het aantal inwoners in armoede verder gaat dalen. Dit is gebaseerd op ramingen door het Centraal Planbureau met gunstige koopkrachtstijgingen. Andere ontwikkelingen, zoals die benoemd tijdens de FSP-expertmeeting, zijn in deze ramingen echter niet meegenomen. Bovendien laat de monitor Inkomen zien dat over de jaren 2016, 2017 en 2018 het aantal inwoners onder de lage-inkomensgrens stabiel blijft, ondanks de economische groei in deze jaren. Dit doet vermoeden dat hoe armoede zich ontwikkelt in Fryslân vraagt om het breder kijken dan naar de economie en koopkracht. Deze brede blik past ook in de ambitie van de overheid om in 2021 een breed beeld te hebben van hoe armoede onder kinderen zich kwalitatief en cijfermatig heeft ontwikkeld.

Armoede anders bekeken

De expertmeeting laat zien dat er veel kennis en ervaring aanwezig is in Fryslân voor een brede blik op armoede. We hebben de relevante ontwikkelingen die armoede in Fryslân nu en later beïnvloeden, geïnventariseerd. Binnen de onderzoeksagenda voor 2020 gaat het FSP hier verder mee aan de slag met het project ‘Armoede anders bekeken’. Met dit onderzoeksproject wordt voortgeborduurd op de denkrichtingen van de experts met aanvullende analyse en data, in het bijzonder gericht op gezinnen in armoede. Dit moet onder andere een breed en onderbouwd beeld geven dat gemeenten en andere partijen kunnen gebruiken voor de ambities rondom kinderarmoede in 2021.

Meer weten?

Wilt u meepraten of meedenken over hoe armoede zich verder kan ontwikkelen in Fryslân? Neem dan contact op met Keimpe Anema.

Keimpe Anema LLM MSc Onderzoeker E-mail Keimpe LinkedIn 06 156130 72

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten