Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Nieuwe monitor Natuur en Landschap: Friezen genieten van natuur en landschap, maar zijn ook bezorgd

De meeste inwoners van Fryslân vinden natuur (heel) belangrijk. De inwoners zien natuur en landschap als een leefgebied van planten en dieren en als ‘iets om van te genieten’. Ze zijn echter ook bezorgd over de huidige ontwikkelingen in de natuur en het landschap. Zo maakt 80 procent van de inwoners zich zorgen over het verdwijnen van flora en fauna en 68 procent over de verslechterde luchtkwaliteit. Dat blijkt uit cijfers van de nieuwe monitor Natuur en Landschap, die vandaag is gelanceerd.

Welke ontwikkelingen in het landschap leiden tot zorgen? Hoe belangrijk is de natuur voor de inwoners? Wie is eraan zet om te zorgen voor het beschermen en bevorderen van biodiversiteit?  De nieuwste monitor geeft antwoorden op deze vragen. Daarnaast zijn er cijfers te vinden over het bodemgebruik in de provincie en wat Friezen vinden van verschillende vormen van energievoorziening.

Meer agrarisch terrein dan landelijk

De monitor bevat een aantal dashboards met cijfers over verschillende thema’s. Een van de dashboards brengt de verschillende gebruiksvormen van het bodemgebruik in Fryslân in beeld. In 2017 is de meeste oppervlakte in Fryslân (exclusief buitenwater) in gebruik als agrarisch terrein (64%), landelijk is dat 60 procent. Woonterrein neemt in Fryslân (3%) juist minder oppervlakte in dan landelijk (6%). Deze cijfers zijn te zien in het dashboard over bodemgebruik. Regionaal en tussen gemeenten zijn er ook verschillen te zien in de verdeling van de oppervlakte van Fryslân.

Windmolens op zee meest geaccepteerde vorm van duurzame energieopwekking

In een van de andere dashboards is te zien welke energievoorzieningen inwoners acceptabel vinden en onder welke voorwaarden. De energietransitie leidt tot het gebruik van andere manieren van energieopwekking. Dat kan effect hebben op het landschap. Sommige manieren van opwekking zijn meer of minder zichtbaar in het landschap dan andere, of kunnen zelfs beeldbepalend zijn. Ook kan energiewinning gevolgen hebben voor de natuur en omwonenden. De voorwaarden waaronder ruimtelijke inpassing van energieopwekking acceptabel wordt gevonden, verschilt per energieopwekking. Zo zijn windmolens op zee de meest geaccepteerde manier van duurzame energieopwekking.

Nieuwe monitor Natuur en Landschap

Planbureau Fryslân introduceert de nieuwe monitor Natuur en Landschap. Deze monitor biedt inzicht in onder meer het ruimtegebruik in Fryslân, de Friese natuur, het Friese landschap, verschillende energievoorzieningen en biodiversiteit. De monitor wordt elk jaar geüpdatet met de nieuwste cijfers.

Sjaak Moerman MSc
Sjaak Moerman MSc Onderzoeker