Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Naar een ‘Trendmonitor Friese Veenweide’: Inhoudelijke contouren en organisatorische zichtlijnen

Op verzoek van Nationaal Park Alde Feanen heeft Planbureau Fryslân een advies opgesteld voor het ontwikkelen van een kennisnetwerk in het Friese Veenweidegebied. In deze publicatie worden ideeën gepresenteerd voor het samenbrengen van betrouwbare data voor de Friese Veenweide. Deze data kunnen verwerkt worden in trends, die zicht geven op de integrale ontwikkeling van het gebied.  

Er is onderzoek gedaan naar de opbouw van kennis en de verspreiding ervan. Het resultaat is een aanzet voor een ‘observatorium’. Hieronder verstaan we een groep van kennishouders en kennisvragers die samenwerken aan een scherper zicht op de actuele trends en ontwikkelingen in de Friese Veenweide.  

Uitgangspunten observatorium

De volgende uitgangspunten staan centraal bij dit observatorium: 

  • Onafhankelijk: de beoogde trendanalyse dient gebaseerd te zijn op de wetenschappelijke methoden 
  • Samen: er is geen partij die alles weet, daarom bundelen kennishouders hun krachten  
  • Praktijkgericht: in het maken en verspreiden van kennis staat de behoefte van inwoners, maatschappelijke organisaties en overheden centraal 

Het bovenstaande is een door Planbureau Fryslân ontwikkelde, modelmatige kijk op hoe kennis in de Friese Veenweide georganiseerd kan worden. De trendmonitor (station ‘Uitvoering) dient in dit geval als startpunt. Nadat de betrokken onderzoekers alle gegevens bij elkaar gebracht hebben, kunnen zij trends gaan analyseren en verwoorden.  

De inzichten uit deze trendmonitor kunnen vervolgens in een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Friese Veenweidegebied worden gedeeld. Voor de coördinatie van het netwerk is een kerngroep nodig.

Meer weten?

Prof. dr. Marijn Molema
Prof. dr. Marijn Molema Directeur Kennisnetwerken E-mail Marijn LinkedIn 06 17 45 36 63
Prof. dr. Marijn Molema
Prof. dr. Marijn Molema Directeur Kennisnetwerken