Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Jeugdcriminaliteit Noord-Nederland in kaart

Met deze publicatie brengen we, aan de hand van de jeugdstrafrechtketen, de stand van zaken rondom jeugdcriminaliteit in Noord-Nederland in beeld. Welk percentage van de jeugdigen in Groningen, Fryslân en Drenthe komt met de politie in aanraking? Op welke wijze worden zij gestraft? En welke organisaties zijn betrokken bij het opleggen en uitvoeren van sancties voor delinquente jeugdigen?

Dit is een onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau, Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe, uitgevoerd in samenwerking met betrokken partijen uit het Arrondissementaal Platform Jeugdcriminaliteit (APJ) Noord-Nederland.