Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Allochtonen in Fryslân

In Fryslân is het aandeel allochtonen in de bevolking met 9% ruim de helft lager dan landelijk (22%). Ook de samenstelling van de allochtonen verschilt met de landelijke situatie. In Fryslân zijn er meer westerse dan niet-westerse allochtonen. Verreweg de grootste groep allochtonen in Fryslân bestaat uit personen die afkomstig zijn uit Duitsland en Indonesië. Landelijk vormen de allochtonen van Turkse en Marokkaanse herkomst de grootste groepen. Opvallend in Fryslân is de diversiteit in culturele achtergronden van allochtonen. Verwacht kan worden dat het aantal allochtonen in Fryslân verder toeneemt door de instroom van vluchtelingen en door de vestiging van nieuwe asielzoekerscentra.