Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Update monitor Inkomen: inkomenscijfers zijn stabiel, wel veranderingen verwacht

Friese huishoudens verdienen gemiddeld 3.000 euro minder dan het landelijk gemiddelde inkomen. De coronacrisis, de energietransitie en inflatie hebben afgelopen jaren invloed gehad op het inkomen. De verwachting is dat meer inwoners hierdoor te maken krijgen met een lager inkomen en een groter risico op armoede lopen.

Het FSP houdt de vinger aan de pols van inkomensontwikkeling in Fryslân. Dat gebeurt door op vaste momenten volgens een vaste methode het hoogte van inkomen, inkomensongelijkheid en het risico op armoede bij te houden. In de geüpdatete monitor Inkomen zijn deze nieuwe cijfers over het jaar 2020 te vinden.

Inkomen verschilt met landelijk én regionaal

In 2020 heeft een Fries huishouden een gemiddeld inkomen van 30.100 euro, dat is 3.000 euro lager dan het landelijk gemiddelde. Dit verschilt ook per regio binnen Fryslân waarbij het gemiddeld inkomen het hoogst is in gemeente Opsterland (32.200 euro) en het laagst in gemeente Achtkarspelen (28.400 euro). Vergeleken met andere provincies kent Fryslân het een na laagst gemiddeld inkomen, alleen in de provincie Groningen ligt dit lager.

Corona, prijsstijging en energietransitie

Diverse ontwikkelingen van afgelopen jaren hebben gevolgen gehad voor het inkomen van inwoners. Zoals de coronacrisis, de financiële gevolgen van de energietransitie en de prijsstijging van goederen en diensten (inflatie). In de cijfers zijn deze gevolgen deels in beeld; zo geeft 11 procent van inwoners aan dat zij in 2020 moeite ervaren met rondkomen. Andere gevolgen zijn (nog) niet zichtbaar in de cijfers. De inkomenscijfers zijn gebaseerd op registratiecijfers van onder andere de Belastingdienst en lopen daardoor een jaar achter.

De algemene verwachting is dat in 2021 en 2022 meer inwoners te maken hebben met een lager inkomen en een groter risico op armoede (CPB, 2022). Dit is het gevolg van de prijsstijgingen en afbouw van de corona-steunmaatregelen voor ondernemers en het bedrijfsleven (faillissementen en baanverlies). De monitor Inkomen laat zien dat sinds het hoogtepunt in 2013 het aantal huishoudens in armoede langzaam afneemt in Fryslân, waarbij in 2017-2020 een ondergrens in zicht is.

Gevolgen verwacht, maar veel is onzeker

Gelet op de huidige ontwikkeling is het waarschijnlijk dat in 2021 en daarna meer inwoners met een lager inkomen of armoede te maken zullen krijgen. Dit hangt sterk af van economische ontwikkelingen zoals inflatie, loonstijgingen en de wereldwijde afzetmarkt waar Nederland afhankelijk van is. Compensatiebeleid vanuit de overheid zoals accijnsverlaging of toeslagen voor minima (bijvoorbeeld energiekosten) heeft hier ook invloed op. Daarbij is de huidige verwachting dat de overheid niet alle financiële gevolgen (volledig) kan of gaat compenseren (Rijksoverheid, maart 2022).

De eerstvolgende cijfers over 2021 geven hier een eerste inkijk in. Deze cijfers worden eind 2022 verwacht en worden verwerkt in de monitor Inkomen.

Meer weten?

Keimpe Anema LLM MSc Onderzoeker E-mail Keimpe LinkedIn 06 156130 72

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten