Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Dashboard Fries Venster Thuiswonende Ouderen geeft inzicht in ouderenzorg Fryslân

Het ‘Fries Venster Thuiswonende Ouderen’ is vanaf vandaag online te gebruiken. Het venster is ontstaan na een reeks ontwerpsessies van het FSP, ROS Friesland, DataFryslân en alle betrokken stakeholders rondom de ouderenzorg. In het venster zijn drie tegels met thematische dashboards opgenomen: Wie hebben zorg nodig? Welke zorg is nodig? En wie kunnen zorg en ondersteuning bieden?

Binnenkort wordt er aan het venster nog een aantal tegels toegevoegd die gericht zijn op vraag en aanbod van zorggeschikte woningen en een zorggeschikte woonomgeving.  De tegels en hun thematische dashboards bieden een gezamenlijk referentiekader aan professionals, beleidsmakers en bestuurders die samenwerken aan wonen, welzijn en zorg aan ouderen. De data kunnen geraadpleegd worden op de site van DataFryslân.

Hoe toekomstbestendig zijn de zorg, ondersteuning en huisvesting van ouderen in Fryslân?

In gebieden waar krimp, vergrijzing en ontgroening om aandacht vragen, is dit vraagstuk zeer urgent. Aan inzicht en overzicht ontbreekt het vaak, mede doordat data, kennis en expertise versnipperd zijn.

Vier trends die de noodzaak van een gezamenlijk Venster benadrukken:

  1. De toenemende vergrijzing en ontgroening van de Friese bevolking met een piek rond 2040. Niet alleen het aandeel ouderen zal sterk toenemen, maar daarbinnen ook het aandeel 80-plussers (dubbele vergrijzing)
  2. Een ingrijpende verandering van leefstijlkeuzes, wensen en behoeften onder naoorlogse generaties ouderen: zo willen ouderen graag langer thuis blijven wonen
  3. Een groeiend tekort aan professionele en informele zorgverleners
  4. Koerswijzigingen in beleid, gericht op langer thuis wonen, een groter beroep op zelfredzaamheid en steun vanuit het eigen sociale netwerk

Doel Fries Venster Thuiswonende Ouderen

Met het Fries Venster Thuiswonende Ouderen willen ROS Friesland, het FSP en DataFryslân het gezamenlijke beeld van toekomstige uitdagingen voor de ouderenzorg verduidelijken. Dit doen zij door de ontwikkeling van de zorgvraag en het zorgaanbod voor ouderen voor de komende 20 jaar scherper in beeld brengen. Daarbij kijken ze niet alleen naar gemiddelden volgens de wet van de grote aantallen, maar zoomen zij ook in op verschillen in de zorgvraag tussen de (groepen) ouderen in Fryslân.

Aan het ontwerp van het Fries Venster Thuiswonende Ouderen is het afgelopen jaar vanuit DataFryslân deelgenomen door verschillende partijen. Deze bestonden uit ouderen en hun zelforganisaties, aanbieders van zorg en ondersteuning (zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties), financiers van zorg en ondersteuning (gemeenten, zorgverzekeraar De Friesland en Zorgkantoor Friesland) en regionale kennisorganisaties (DataFryslân, het FSP en ROS Friesland).

Uitkomst van het Fries Venster Thuiswonende Ouderen

Met de komst van het Fries Venster Thuiswonende Ouderen is er een basis gelegd om zorgdata voor ouderen te ontsluiten en te analyseren. Ook professionals, beleidsmakers en bestuurders realiseren zich dat zij de grote uitdagingen op het gebied van ouderenzorg samen met andere organisaties moeten aanpakken op basis van onderbouwde inzichten in relevante trends. Binnenkort wordt er aan het Venster nog een aantal tegels toegevoegd. Deze zijn gericht op vraag en aanbod van zorggeschikte woningen en een zorggeschikte woonomgeving om de verschillende partijen verdere inzichten te geven in de toekomstige uitdagingen voor de ouderenzorg.

Bekijk het Fries Venster Thuiswonende ouderen op de site van DataFryslân.

Meer weten?

Voor meer informatie/contact kunt u contact op nemen met Dirk Postma (namens FSP) en Maaike van der Meulen (namens ROS Friesland).

Dr. Dirk Postma
Dr. Dirk Postma Programmaleider E-mail Dirk LinkedIn 06 198 517 15 (058) 234 85 00
Dr. Dirk Postma
Dr. Dirk Postma Programmaleider