Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Data over voorzieningen, woningen en prognoses thuiswonende ouderen beschikbaar

Welke plekken in Fryslân zijn geschikt voor ouderen om te wonen? Dat is vanaf nu terug te vinden in het In het Fries Venster Thuiswonende Ouderen; een digitale hub voor alle cijfers rondom thuiswonende ouderen in de provincie. DataFryslân houdt deze monitor geüpdatet op hun website.

Aan de monitor zijn drie zogenoemde ’tegels’ toegevoegd met nieuwe thema’s: Voorzieningen voor ouderen, Woningen voor ouderen en Bevolkingsprognoses. De tegels bieden ondersteuning aan professionals, beleidsmakers en bestuurders die samenwerken aan wonen, welzijn en zorg aan ouderen.

Voorzieningen, woningen en prognoses

Ouderen kunnen langer zelfstandig thuis wonen als er voldoende voorzieningen in de buurt beschikbaar zijn. Daarom is inzichtelijk gemaakt waar ouderen nu wonen en waar voorzieningen zijn in Fryslân. Daarnaast laat het nieuwe dashboard op regionaal en gemeentelijk niveau zien wat de prognoses zijn van diverse leeftijdsgroepen. 

Ook kun je informatie terugvinden over de diverse woningen waarin in ouderen wonen en de geschiktheid van deze woningen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarnaast laat het ook zien welke woningen later beschikbaar zullen komen. Deze data is inzichtelijk gemaakt op drie niveaus: gemeente, wijk en buurt.

Uitdagingen thuiswonende ouderen inzichtelijk maken

Met het Fries Venster Thuiswonende Ouderen willen ROS Friesland, DataFryslân en het FSP het gezamenlijke beeld van (toekomstige) uitdagingen van de groeiende groep thuiswonende ouderen inzichtelijk te maken. Dit doen zij door de ontwikkeling van een data hub (monitor) waarbij alle relevante cijfers rondom de thema beschikbaar zijn.  

De betrokken organisaties moedigen professionals, wooncorporaties, bouwbedrijven, beleidsmakers en bestuurders aan om het Fries Venster Thuiswonende Ouderen te gebruiken om onderbouwde inzichten in relevante trends te ontwikkelen. Eind 2023 wordt er aan het Venster nog een dashboard toegevoegd. Deze zal gericht zijn op thuiswonende ouderen met dementie.  

Meer weten?

Het Fries Venster Thuiswonende Ouderen is ontstaan vanuit DataFryslân in samenwerking met ROS Friesland en FSP. Tijdens het ontwerp is regelmatig advies gevraag aan ouderen, hun aanbieders van zorg en ondersteuning (zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties) en financiers van zorg en ondersteuning (gemeenten, zorgverzekeraar De Friesland en Zorgkantoor Friesland). 

Jesse David Marinus MA MSC
Jesse David Marinus MA MSC Onderzoeker E-mail Jesse LinkedIn 06 373 348 10