Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Armoede anders bekeken: wat is de beste aanpak tegen armoede?

Voedselbank

In Fryslân leven bijna 38.000 mensen in armoede, waarvan bijna 9.000 minderjarige kinderen. Wat kunnen gemeenten en andere lokale partijen hier aan doen? In de publicatie ‘Armoede anders bekeken’ geeft het Fries Sociaal Planbureau een overzicht van verschillende benaderingen van het armoedevraagstuk. Deze publicatie is als ondersteuning bedoeld bij de vraag welke benadering het beste aansluit op de ambities en de praktijk in Fryslân.  

Iedereen aan het werk zetten: dé oplossing?

Leven in armoede betekent dat mensen door te weinig inkomen of financiële buffers minder goed kunnen meedoen aan de samenleving en meer risico lopen op sociale uitsluiting. Om armoede te verminderen in Nederland ligt in overheidsbeleid het accent sterk op werk en activering. Van mensen die in armoede leven wordt verwacht dat zij betaald werk vinden om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van een bijstandsuitkering. Wanneer dit hen niet zelfstandig lukt, moet de overheid ondersteuning bieden bij inkomen en het vinden van werk. Gemeenten doen dit bijvoorbeeld op grond van de Participatiewet. Voor de groep inwoners in armoede die aan het werk is of kan, is dit een reëel vooruitzicht.

Veranderstrategieën

Voor andere groepen is dit vooruitzicht minder haalbaar, bijvoorbeeld voor mensen die met een verslaving kampen of een geestelijke of fysieke belemmering hebben (SCP, 2019). Vaak moeten bij hen eerst andere problemen aangepakt worden voordat de stap naar een betaalde baan mogelijk is. Voor weer andere groepen is betaald werk simpelweg geen oplossing, omdat zij nog niet werkzaam zijn of juist niet langer deelnemen aan de arbeidsmarkt zoals gepensioneerden of kinderen die opgroeien in armoede.

Dit vraagt om een andere kijk op de oorzaken en gevolgen van armoede in Fryslân. In de verkenning komen vier andere benaderingen naar voren, namelijk: 

  • de institutionele benadering
  • de sociaal-culturele benadering
  • de individualistische benadering
  • de collectieve empowerment-benadering

De verschillende benaderingen bevatten stuk voor stuk onderdelen die bruikbaar en relevant zijn voor ontwikkeling van strategieën om armoede te voorkomen en te bestrijden. Welke mix het beste is, dat is bij uitstek een onderwerp voor het lokaal debat.  

Verschillende visies op armoede

Gemeenten doen veel werk op het gebied van voorkomen en bestrijden van armoede. Ook veel maatschappelijke organisaties, zoals sociale ondernemers en vrijwilligersorganisaties houden zich met dit thema bezig. In de praktijk bestaan vaak verschillende visies en verwachtingen over het voorkomen en bestrijden van armoede. De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is het moment om als politici, organisaties en gemeenten het gesprek hierover te voeren. Het FSP gaat de komende periode meerdere interactieve bijeenkomsten organiseren over het thema armoede en de mogelijke veranderstrategieën  

Meer weten?

Keimpe Anema LLM MSc Onderzoeker E-mail Keimpe LinkedIn 06 156130 72

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten